Doorzoek volledige site
21 september 2020

Tips om energie te besparen met het ventilatiesysteem

Illustratie | © Pxhere

Een ventilatiesysteem hoef je niet altijd op zijn volle vermogen (nominale stand) te laten werken. Vaak volstaat het om de motor op een lager toerental (dus minder energieverbruik) te laten werken om toch een goede ventilatie te krijgen in de woning. Dat schrijft specialist Xenadvies in een verhelderende blogpost.

Een ventilatiesysteem bestaat uit een mechanische ventilator die elektriciteit (dus energie) verbruikt. Indien de bouwheer opteert voor een C-systeem dan heeft men één mechanische ventilator in het systeem, namelijk de afvoer. Indien men voor een D-systeem opteert heeft men twee mechanische ventilatoren, één voor afvoer en één voor toevoer.

Het ventilatiesysteem kan men door middel van een standenschakelaar bedienen. Dit wil zeggen dat men de snelheid (en dus het energieverbruik) van de ventilator kan wijzigen. Bijvoorbeeld: indien we naar het werk vertrekken zetten we de schakelaar op de laagste stand, komen we thuis van het werk en gaan we douchen dan kunnen we een standje hoger schakelen om lucht te verversen. 

Dit is echter een omslachtig systeem. Vaak vergeten gebruikers de ventilator op de laagste stand te zetten voor vertrek, en zijn ze al aan het douchen en het koken terwijl de ventilator nog steeds op de laagste stand staat en. Dat resulteert in een teveel aan vocht in de badkamer en keuken.

 

Vraaggestuurde ventilatie

Bij en vraaggestuurde ventilatie gaat men sensoren in de ventilatiemonden plaatsen die de concentratie meten van vochtigheid, CO2 en vluchtige organische stoffen. Uiteraard zal men in de badkamer opteren voor sensoren die vochtigheid detecteren. Als deze sensoren dan geen of weinig vocht detecteren, zullen deze sensoren de ventilator beperkt laten werken. Wanneer de sensoren meer vocht detecteren, bijvoorbeeld bij het nemen van een douche, zal de ventilator op een hoger, maar aangepast toerental werken. Nad het douchen zal de vochtigheid in de badkamer opnieuw afnemen en zullen de sensoren de ventilator opnieuw op een lagere snelheid laten werken.

Op deze manier werkt het systeem volledig automatisch en zal er steeds een juiste hoeveelheid lucht afgevoerd en toegevoerd worden in de woning en dit op een energiezuinige manier.

 

Zowel bij C als D

Kiest men bij een D-systeem dan nog eens voor een warmtercuperatie dan hebben we een zeer energiezuinig ventilatiesysteem.

Bovendien mag de EPB verslaggever bij de EPB-aangifte een reductiefactor toekennen aan het ventilatiesysteem. Hierdoor zakt het Epeil van de woning met enkele eenheden, wat altijd mooi is meegenomen. Zeker nu er in 2020 al een E-peil van 35 wordt gevraagd bij nieuwbouw. In 2021 zal een E30-peil de standaard moeten zijn. Dat komt overeen met een BEN-woning.

 

Vermogen van de ventilator

Voor bouwaanvragen van voor 01/01/2019 diende de EPB-verslaggever het vermogen van de ventilator niet in te geven in de software. De software gaf dan zelf een vermogen voor de ventilator (waarde bij ontstentenis). 

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2019 wordt in de EPB-software het vermogen best ingegeven op basis van gemeten vermogen. Dit is het vermogen dat de ventilatieverslaggever kan meten. Indien de EPB-verslaggever het vermogen van de ventilator zou ingeven als waarde bij ontstentenis, dan zal het E peil flink de hoogte in gaan. Men heeft er dus  alle belang bij om bij bouwaanvragen na 01/01/2019 het vermogen van de ventilator te laten opmeten door de ventilatieverslaggever.

Opgelet: om het vermogen te meten van de ventilator dient de ventilator aangesloten te zijn met een stopcontact en niet rechtstreeks op de zekeringskast. De ventilatieverslaggever zal de vermogensmeter tussen het stopcontact en de stekker van de vetilator plaatsen om het vermogen te meten.

GERELATEERDE DOSSIERS