Doorzoek volledige site
29 september 2020

Abscis Architecten blaast winkelcomplex in Gentse Veldstraat nieuw leven in

Illustratie | Abscis Architecten
Illustratie | Abscis Architecten
Illustratie | Abscis Architecten
Illustratie | Abscis Architecten
Illustratie | Abscis Architecten
Illustratie | Abscis Architecten
Illustratie | Abscis Architecten
Illustratie | Abscis Architecten

Abscis Architecten blaast een verouderd winkelcomplex in een historisch pand in de Gentse Veldstraat nieuw leven in met vernieuwde winkelruimtes en een hotel. Met dit project bieden de ontwerpers een antwoord op de gedeelde ambitie met eigenaar en de stad om alle ruimten boven de winkels in de Gentse winkelstraten te activeren om zo de leegstand boven de winkelpanden aan te pakken en een grote mix van functies te bekomen.

Het project beoogt in de eerste plaats project een optimalisatie van het bestaande winkelcomplex, het benutten van leegstaande ruimtes, het vernieuwen van de winkelpuien, het vernieuwen van de technische installaties en de actualisatie aan de huidige wetgeving en normering inzake brandveiligheid, toegankelijkheid, enz. Het tweede luik van de opdracht omvat de herbestemming van de bovenste verdiepingen van het winkelcomplex, alsook de ruimtes aan de Korte Meer en de Voldersstraat, als hotel. Deze ruimtes waren de laatste jaren zwaar onderbenut en dringend toe aan renovatie. Alle hotelkamers hebben zicht op één van de omliggende straten of één van de binnentuinen in het bouwblok.


Restauratie

In de Veldstraat werden de gelijkvloerse winkelpuien van de voormalige C&A-winkel verbouwd en de beschermde gevels en daken gerestaureerd. Het voorbereiden van deze restauratiewerken ging gepaard met een intensieve en constructieve dialoog met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Met het ontwerp voor de nieuwe winkeletalages op het gelijkvloers wordt een hedendaags antwoord geboden op de evolutie van de historische gevels en winkelpuien.
 

Optopping

Uit het bestaande bouwvolume en de dakplaat werden twee grote ‘happen’ gehaald om enerzijds een centrale patio te creëren en anderzijds het bouwvolume en de scheidingsmuur aan de binnentuin van Hotel d’Hane-Steenhuyse te verlagen. Bovenop het bestaande bouwvolume wordt op de derde verdieping een nieuwe, lichte optopping in een performante houtskeletbouw voorzien van één bouwlaag hoog. Deze is teruggetrokken ten opzichte van de bestaande voorgevels en dakranden.

 

Flexibele winkelruimte

Het winkelvolume aan de kant van de Veldstraat is opgevat als een flexibele, opdeelbare ruimte over twee bouwlagen, voorzien van de nodige toegangen, verticale circulatie, nooduitgangen, brandbestrijdingsinstallaties,… om zowel samenvoeging tot één grote winkel als opsplitsing in verschillende winkels mogelijk te maken.