Doorzoek volledige site
31 maart 2013 | JOOS NEVEN

Minister Pascal Smet legt eerste steen Scholen van Morgen in Londerzeel (TEEMA)

Op 19 maart 2013 is het bouwproject van het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel (GTIL) van start gegaan. Dit is de eerste van 165 scholen die onderwijsminister Pascal Smet op de rit heeft gezet voor renovatie- of nieuwbouwprojecten. Het ontwerp van TEEMA-architecten in Londerzeel volgt de principes van het passiefhuisconcept en omvat onder andere werkplaatsen, een laboratorium en een open leercentrum.
Op 19 maart 2013 is het bouwproject van het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel (GTIL) van start gegaan. Dit is de eerste van 165 scholen die onderwijsminister Pascal Smet op de rit heeft gezet voor renovatie- of nieuwbouwprojecten. Het ontwerp van TEEMA-architecten in Londerzeel volgt de principes van het passiefhuisconcept en omvat onder andere werkplaatsen, een laboratorium en een open leercentrum.

“Scholen van Morgen” zal op zes jaar tijd 165 nieuwbouw- of renovatieprojecten realiseren. Dit komt neer op zo’n 200 schoolgebouwen of 625.000 m² bouwoppvervlakte. Een publiek-private samenwerking tussen AGIOn, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, AG Real Estate en BNP Paribas Fortis maakt het project mogelijk. Hiertoe werd een vennootschap opgericht, DBFM Scholen van Morgen nv. Die staat in voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud (Maintenance) van de schoolgebouwen. De inrichtende macht zal 30 jaar lang een beschikbaarheidsvergoeding betalen aan de vennootschap. Na deze periode zal de infrastructuur kosteloos overgedragen worden aan de inrichtende macht.Inhaalbeweging


Volgens Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet, heeft Vlaanderen de voorbije decennia te weinig geïnvesteerd in schoolinfrastructuur. Hij legt uit: “Veel schoolgebouwen zijn doorheen de jaren nooit aangepast aan gestegen leerlingenaantallen en nieuwe onderwijsbehoeften. De verouderde gebouwen kampen vaak ook met zware energiefacturen. Het grootschalig DBFM-project is een enorme inhaalbeweging en opportuniteit om eigentijdse schoolgebouwen te realiseren, aangepast aan de onderwijsnoden en milieuvereisten van morgen. Het GTIL wordt een toonbeeld van hoe materiële en ruimtelijke omstandigheden bijdragen aan een hoge onderwijskwaliteit en aan het welbevinden van leerlingen en personeel op school."


75% minder energie

De nieuwbouw van 4.395m² wordt het kloppende hart van het GTIL en herbergt 8 werkplaatsklassen, een laboratorium voor wetenschappen, 4 leslokalen voor algemene vakken, een sportzaal van 685 m² en een centrale ontmoetingsruimte met refter en open leercentrum. De bestaande klassenvleugel sluit aan op de nieuwbouw. Bij de start van het nieuwe schooljaar in 2014 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen. “Met dit project zetten we het duurzaam gemeentebeleid verder,", zegt burgemeester Jozef De Borger. "Na het politiehuis en het Administratief Centrum wordt het GTIL het derde gemeentelijk gebouw waar op een verantwoorde en doordachte manier met energie wordt omgesprongen. Er wordt bij deze bouw zeer ver gegaan op het gebied van isolatie en van warmterecuperatie – het nieuwe GTIL wordt een passiefbouw waar het energieverbruik 75 % lager ligt dan bij een traditioneel schoolgebouw.

Het GTIL is de eerste school die via het DBFM-programma Scholen van Morgen gebouwd wordt. Later dit jaar start de bouw van de tweede “School van Morgen”: SBSO Baken, MPI Zonneken en Internaat Zonneken in Sint-Niklaas. De 163 andere werven zullen vanaf 2014 kort na elkaar worden opgestart.