Doorzoek volledige site
21 mei 2013 | KEVIN MOENS

Hortapaviljoen in Brussels Jubelpark wordt gerestaureerd

Staatssecretaris Servais Verherstraeten meldt dat de restauratiewerken aan het Hortapaviljoen in het Jubelpark in Brussel binnenkort zullen aanvangen. De restauratie kadert in het protocolakkoord tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Mobiliteit en Vervoer – Beliris. De Regie der Gebouwen heeft de restauratiestudies van het paviljoen gemaakt en Beliris heeft de werken aanbesteed en staat in voor de financiering.
Staatssecretaris Servais Verherstraeten meldt dat de restauratiewerken aan het Hortapaviljoen in het Jubelpark in Brussel eerstdaags zullen aanvangen. De restauratie kadert in het protocolakkoord tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Mobiliteit en Vervoer – Beliris. De Regie der Gebouwen heeft de restauratiestudies van het paviljoen gemaakt en Beliris heeft de werken aanbesteed en staat in voor de financiering. De restauratiewerken zijn begroot op 770.000 euro. Aan het bas-reliëf van Jef Lambeaux ‘De menselijke driften’ wordt niet geraakt.
Twee fases

De werken worden in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase worden de vier gevels gereinigd en gerestaureerd, wordt de lichtstraat in glas en het zinken dak vernieuwd, wordt de voordeur in hout gerestaureerd en wordt de toegangstrap in blauwe hardsteen opnieuw aangelegd. Zowel de binnenmuren als de buitenmuren worden gereinigd en alle graffiti wordt verwijderd. De buitenmuren worden preventief behandeld tegen graffiti. De vloer in mozaïek wordt gerenoveerd. Deze eerste fase zal 280 kalenderdagen (zo’n 10 maanden) in beslag nemen. De tweede fase houdt de restauratie in van de marmeren platen die in het paviljoen de muren versierden en zal 210 kalenderdagen in beslag nemen. Het einde van de werken is voorzien in de lente van 2014.

Restauratie marmer

Het Paviljoen van de Menselijke Driften is één van de eerste ontwerpen van Victor Horta. Deze bouwde het in 1899 om er de Menselijke Driften onder te brengen, een bas-reliëf van Jef Lambeaux. De marmerensembles op de binnenmuren zijn aangebracht tijdens de verbouwing van het paviljoen in 1909, ook onder supervisie van Victor Horta. Er zijn acht ensembles met zeventien platen en een ensemble telt dertien platen. In 2012 heeft de Regie der Gebouwen als voorzorgsmaatregel alle marmeren platen gedemonteerd en opgeslagen. Om de unieke kleur van de volledige marmeren binnenbekleding van het paviljoen te behouden, zullen enkele bestaande platen in twee gesneden en ontdubbeld worden om zo de ontbrekende ensembles aan te vullen. Een test moet aantonen of het bekomen resultaat voldoet aan de verwachtingen.


Het bas-reliëf van Jef Lambeaux 'De menselijke driften'Verbouwingsplannen

De Regie der Gebouwen zal ook een 14-tal verbouwingsplannen uit 1909, die goedgekeurd werden door Victor Horta, overdragen aan het Rijksarchief zodat deze historische documenten in de beste omstandigheden bewaard kunnen worden.