Doorzoek volledige site
29 mei 2013

Grondwettelijk Hof vernietigt de afschaffing van de belastingvermindering voor passiefhuizen

Op 8 mei vernietigde het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk de wet op de afschaffing van de belastingaftrek voor passiefhuizen (en lage-en nulenergiewoningen). Daarmee geeft het Hof het signaal dat het niet correct was dat bouwheren met energiezuinige plannen door de afschaffing eind 2011 plots voor een voldongen feit kwamen te staan.
Op 8 mei vernietigde het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk de wet op de afschaffing van de belastingaftrek voor passiefhuizen (en lage-en nulenergiewoningen). Daarmee geeft het Hof het signaal dat het niet correct was dat bouwheren met energiezuinige plannen door de afschaffing eind 2011 plots voor een voldongen feit kwamen te staan. Ze hadden zich immers verbonden om zeer energiezuinig te bouwen, maar omdat de spelregels nadien veranderden, konden ze niet langer van de belastingvermindering genieten.Beeld: brusselpassief.be


Tegen deze uitspraak van het Hof is geen beroep meer mogelijk en de federale regering moet nu een nieuwe wet uitwerken die de discriminatie wegwerkt in de overgangsbepaling. Die behandelde de belastingplichtigen verschillend al naargelang ze al dan niet tijdig een passiefhuiscertificaat konden voorleggen. Ze discrimineerde bovendien t.o.v. de andere afgeschafte fiscale maatregelen (zonnepanelen, condensatieketel,...) waar de datum van het contract en niet van een certificaat bepalend was voor het in aanmerking komen voor een eventuele belastingvermindering.

De federale regering zal nu samen met de administratie en het Passiefhuis-Platform overleg starten om te bepalen hoe de dossiers van de benadeelden alsnog kunnen behandeld worden.