Doorzoek volledige site
03 juni 2013 | KEVIN MOENS

Stadsbouwmeester Antwerpen schrijft opdracht warmtecentrale Nieuw Zuid uit

Nieuw Zuid is een nieuwe stadswijk die ontwikkeld wordt ten zuiden van het Antwerpse stadscentrum, tussen het Gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats en de Kennedytunnel. De warmte voor het warmtenet wordt geproduceerd in een warmtecentrale. De stad Antwerpen bereidt voor deze warmtecentrale een ontwerpopdracht voor. Inschrijven kan tot en met 14 juni.
Nieuw Zuid is een nieuwe stadswijk die ontwikkeld wordt ten zuiden van het Antwerpse stadscentrum, tussen het Gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats en de Kennedytunnel. De warmte voor het warmtenet wordt geproduceerd in een warmtecentrale. De stad Antwerpen bereidt voor deze warmtecentrale een ontwerpopdracht voor. Inschrijven kan tot en met 14 juni.
De nadruk in de stadswijk Nieuw Zuid ligt op wonen (ca. 1500-2000 woningen), maar ook met voldoende winkels, openbare voorzieningen en kantoren om tot een levendige en gemengde buurt te komen. Studio Associato Secchi-Viganò maakte een masterplan op voor Nieuw Zuid, in opdracht van de projectontwikkelaar Triple Living. Triple Living is eigenaar van het grootste deel van de gronden in het projectgebied. De ontwikkeling van Nieuw Zuid gebeurt in nauwe samenwerking met de stad Antwerpen.


Warmtenet

Voor Nieuw Zuid streeft Antwerpen naar een voorbeeldrol op het vlak van duurzaamheid. Zo stelt het masterplan de ambitie dat Nieuw Zuid CO2-neutraal zal zijn op energetisch vlak. Daarom heeft de stad Antwerpen een engagement genomen om op Nieuw Zuid een warmtenet te realiseren.De warmte voor het warmtenet wordt geproduceerd in een warmtecentrale. De stad Antwerpen bereidt voor deze warmtecentrale een ontwerpopdracht voor. De opdracht omvat de schil die de technische installatie omhult waarbij het ontwerp van de schouw de grootste uitdaging vormt.


Praktische informatie

Als de opdracht aanbesteed wordt, zal dat door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gebeuren.
Geïnteresseerden kunnen zich ten laatste op 14 juni 2013 kenbaar maken door een e-mail te sturen naar stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be. . In deze mail licht u uw kijk op de samenstelling van een team en uw portfolio toe. Na screening van uw expertise, worden u mogelijks de projectdefinitie en het bestek toegezonden.


Uw mail met bijlages (in pdf-formaat) mag maximaal 20MB zijn. Indien uw mail groter is dan 20 MB, verstuurt u uw kandidatuur het best via ‘yousendit’ of ‘wetransfer’.