Doorzoek volledige site
14 oktober 2020 | MICHEL CHARLIER

DDS+ herstelt stedelijk weefsel in Molenbeek

Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen
Illustratie | Nathalie Van Eygen

DDS+ ontwierp 'The Factory' voor Home Invest Belgium. Dit L-vormige hoekgebouw kwam in de plaats van een verlaten fabriek. Van industriële kanker tot kwalitatief wooncomplex dat het stedelijk weefsel in Molenbeek herstelt en de omringende wijk opwaardeert: de meerwaarde van dit project is niet te onderschatten.

Het gelijkvloers van het nieuwe gebouw is voorbehouden voor twee ruime diensten- en kantoorruimtes, terwijl de verdiepingsniveaus plaats bieden aan 93 appartementen. Een grote collectieve binnentuin, fietsenstallingen, 73 ondergrondse parkeerplaatsen en 93 privékelders maken het plaatje compleet.

 

Integratie in de stedelijke context

“Het gebouw heeft een L-vorm en volgt de bouwlijn langs de Fernand Brunfautstraat en de Finstraat”, klinkt het bij DDS+. “Het project is optimaal geïntegreerd in de stedelijke context via een doordacht ontwerp dat bewust de nadruk legt op de privacy van de bewoners, de oriëntatie, de aanwezigheid van groen en akoestisch comfort. De volumetrie en de architecturale accenten – grote terrassen, variabel geschikte ramen en uitkragingen – doen de rest.” Ook de crepibekleding van de dakverdiepingen en het sobere kleurpalet vallen op.

 

Specifieke uitdagingen

Een hoekgebouw optrekken op een groot braakliggend perceel: het lijkt niet al te complex. Toch bracht dit project enkele specifieke uitdagingen met zich mee voor de architecten van DDS+. Zo was het geen sinecure om de nieuwbouw harmonieus te laten aansluiten op de gemene muur van de aanpalende gebouwen. Er moest ook wat gegoocheld worden met de volumetrie (verschillende hoogtes, teruggetrokken gevels …) om de visuele impact van het project te verkleinen en het optimaal te kunnen inpassen in de omgeving. Er moest tevens een brandweertoegang voorzien worden aan de binnenkant van het gebouwblok. En aangezien de werf zich in de dichtbebouwde Brusselse regio bevond, was hij niet altijd even vlot bereikbaar en toegankelijk.

 

Focus op duurzaamheid

“De bouwheer besteedde heel wat aandacht aan de duurzaamheid van het project, onder meer met betrekking tot de veroudering van de materialen, het onderhoudsgemak en de installatie van energiezuinige technieken”, aldus DDS+. The Factory is ontworpen en gerealiseerd volgens de EPB-normen die van kracht waren op het moment dat de bouwvergunning werd afgeleverd (2015). Zo zijn er zonnepanelen geïnstalleerd en groendaken aangelegd, conform de Brusselse regelgeving. In de binnentuin zijn een grote zone voor regenwaterinfiltratie en een ondergronds stormbekken voorzien. Home Invest Belgium besloot bovendien ook te investeren in de renovatie van het plein op de kruising tussen de Fernand Brunfautstraat en de Finstraat om de bewoners van The Factory en de naburige gebouwen een kwalitatieve publieke buitenruimte te kunnen bieden.