Doorzoek volledige site
20 oktober 2020

Orde van Architecten verkiest nieuwe leden provinciale raden

Illustratie | Orde van Architecten - Vlaamse Raad

Op 8 oktober 2020 vonden de verkiezingen voor een gedeeltelijke vernieuwing van de provinciale raden van de Orde van Architecten plaats. Onmiddellijk na de openbare telling werd door elke provinciale voorzitter de uitslag bekend gemaakt en geacteerd in een proces-verbaal dat werd toegestuurd aan de Nationale Raad en de Nederlandstalige Raad van Beroep.

De raden van de Orde van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad zijn met ingang van 1 januari 2021 als volgt samengesteld. De namen van de nieuw verkozen leden staan vermeld in hoofdletters in volgorde van het aantal verkregen stemmen.

Raad Antwerpen

Gewone leden

 • Birthe DE WACHTER
 • Nico LUYTEN
 • Jan VERBIST
 • Herman DE BACKER
 • Jan Melis
 • Luis Zamorano
 • Hilde De Ruysscher

Plaatsvervangende leden

 • Ignace VAN GOETHEM
 • Luc BUELENS
 • Peter VINCK
 • Koen Verhoeven
 • Peter Van Bragt
 • Nico Leysen
 • Henk Van Aelst


Raad Limburg

Gewone leden

 • Ronny CUSTERMANS
 • Evie FAVOREEL
 • Stefan WILLEN
 • Koen FROYEN
 • Josiane Smeets
 • Detlef Andries
 • Bram Bijnens

Plaatsvervangende leden

 • Patrick SMITS
 • Paul VANHEES
 • Dominique VERSLUYS
 • Kristel Michiels
 • Johan Stulens
 • Dirk Martens
 • Serdar Oztürk


Raad Oost-Vlaanderen

Gewone leden

 • Thibault RYCKEBOSCH
 • Philip ADAM
 • Leo FRIANT
 • Alain DE SAEGHER
 • Katrien Depré
 • Piet Kerckhof
 • Hugo Koch

Plaatsvervangende leden

 • Dirk VERNIERS
 • Dirk SCHEPENS
 • Pierre CIETERS
 • Dirk Thijs
 • Regina Michels
 • Stijn Wille
 • Freddy De Keukelaere


Raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad

Gewone leden 

 • Eva LO
 • Anton DRAYE
 • Jeroen JANSSENS
 • Carine CAPPELLE
 • Elisabeth Slachmuylders
 • Jos Leyssens
 • Marc Hendrickx

Plaatsvervangende leden

 • Tom BERGHMANS
 • Lieven DE VADDER
 • Peter FLAMEND
 • Paul De Boelpaep
 • Dirk Hendrickx
 • Pascal Musch
 • Koen Gaudaen
   

Raad West-Vlaanderen

Gewone leden

 • Elise KERCKHOF
 • Rik DEDENE
 • Pieter VERFAILLIE
 • Annelies VANCRAEYVELDT
 • Jan Tyvaert
 • Melanie Cattrysse
 • Christophe Van Oyen

Plaatsvervangende leden

 • Annie MESSELY
 • Jan DE GRAEVE
 • Patrick DUMON
 • Luc Declercq
 • Guido Callens
 • Jan Debuyck