Doorzoek volledige site
22 oktober 2020

DENC!-STUDIO voltooit West-Vlaams inspiratiecentrum voor duurzaam bouwen Acasus

Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO
Illustratie | DENC!-STUDIO

In de Pannestraat in Veurne is deze week het splinternieuwe Acasus geopend, een inspiratie- en kenniscentrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren voor zowel particulieren, bouwprofessionals als lokale besturen in West-Vlaanderen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen. Het Acasus-gebouw, zelf ook een toonbeeld van duurzaam bouwen en renoveren, is ontworpen door DENC!-STUDIO.

Acasus wil de bouwsector in West-Vlaanderen omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. Deze doelstelling wil Acasus bereiken door te inspireren, kennis te delen en te ondersteunen. Deze ambitie vertaalt zich concreet in het tonen van oplossingen in een demoruimte en een tentoonstelling, door masterclasses, themadagen en workshops te organiseren en door advies en infrastructuur aan te bieden aan (startende) bedrijven, particulieren en openbare organisaties.
 

Architectuurwedstrijd

De provincie West-Vlaanderen had al langer de ambitie een bezoekadres voor het provinciale Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen te realiseren. De keuze viel op het bestaande starterscentrum van de POM West-Vlaanderen, met naastgelegen woonhuis, in de Pannestraat in Veurne. 

Onder meer DENC!-STUDIO werd uitgenodigd tot wedstrijddeelname ter “verbouwing van een woonhuis tot toonpunt duurzaam bouwen”, waarbij tevens “een functioneel en aansprekend geheel dient gemaakt tussen de diverse functies van de volledige site”. DENC!-STUDIO werd als laureaat aangeduid. De jury loofde het ontwerpvoorstel als "een creatieve oplossing van een moeilijk probleem: het ontwerp heeft een frisse en originele uitstraling met aantrekkingskracht. In het ontwerp wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken."


Bestaande toestand

De bouwplaats zit ingesloten tussen de invalsweg Pannestraat en de kleinere wijkweg Klokhofstraat. De directe omgeving wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk woongebouwen met een verscheidenheid aan vormen en typologieën. “Het is een voorbeeld van de ‘typische Belgische manier van bouwen’: een beetje van alles, en alles door elkaar”, klinkt het bij Bart Cobbaert van DENC!-STUDIO. “Van een eenduidig en uniform straatbeeld is geen sprake. De bestaande toestand ontbrak daglicht, leesbaarheid, uitstraling en een degelijke interactie tussen de onderscheiden functies. Uit analyse bleken vooral de centraal gepositioneerde gebouwen heel wat pijnpunten te vertonen. Omdat een verbouwingsaanpak van dit niet langer kloppend hart onvoldoende de site zou kunnen ‘helen’, besloten we tot deelse sloop over te gaan. Het woonhuis werd wel behouden ter renovatie. De startersateliers vielen dan weer buiten de opdracht.”
 

 

Een nieuw kloppend hart

Mede vanuit financiële randvoorwaarden blijft de verscheidenheid aan bebouwingen rondom behouden.
Een nieuwe centraal bouwvolume weet de verschillende functies (ateliers, adviespunt, toonpunt,...) te structureren en verbinden. Het ‘nieuwe hart’ wordt gekenmerkt door een open planindeling met onthaalfunctie, tentoonstellings- en ontmoetingsruimte. De dakvlakken kennen verschillende schuinten en hellingen om aan te kunnen sluiten op de gebouwen rondom. Een duidelijke leesbaarheid en soberheid in materiaalkeuze en kleur, brengen rust.

Het nieuwbouwdeel telt niet dezelfde vierkante meters als de bestaande middenbouw. Omdat er een duidelijk tekort aan groen is in het binnengebied, voorziet DENC!-STUDIO in twee zuurstof injecterende nieuwe groenzones.
Door bovendien de ontmoetingsruimte los te maken van de perceelsgrens wordt een bijkomende zuidgerichte gevel gecreëerd. De medewerkers en bezoekers verdienen een aangename buitenruimte, die de duurzaamheid van de site uitstraalt.

 

Opening op 19 oktober 2020

Acasus zit al sinds 2012 in Veurne, maar het vernieuwde gebouw is nu ook een toonbeeld van duurzaam bouwen en renoveren. Het zal fungeren als ontmoetingsplaats. Het omvat onder meer:

  • een permanente tentoonstelling die ingaat op zes thema’s: mobiliteit en ruimte, materiaal, water, biodiversiteit, energie en gezondheid. Via animatiefilmpjes krijgen de bezoekers duiding. Door de West-Vlaamse actrice Liesa Naert ingesproken filmpjes tonen enkele West-Vlaamse voorbeeldprojecten;
  • een  demopunt met bedrijfscases en -realisaties, ter inspiratie voor ondernemers in de bouwsector;
  • drie starterskantoren en een seminarieruimte met een capaciteit van 80 personen.

Acasus kreeg Europese steun via het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Acasus Academy maar ook via het grensoverschrijdend Interregproject Grenzeloos Competent. POM West-Vlaanderen is promotor, de Provincie West-Vlaanderen is copromotor.

 

GERELATEERDE DOSSIERS