Doorzoek volledige site
22 oktober 2020 | RIK NEVEN

Ruben Van de Walle: “Er bestaat geen slechte BIM-software”

Illustratie | Ruben Van de Walle

In de whitepaper die architectura.be en Redactiebureau Palindroom hebben uitgebracht over communicatie van en naar architecten, werd ook gepolst naar de rol die BIM speelt in de interne een externe communicatie én naar de BIM-software die ze gebruiken. Dat leverde heel verrassende resultaten op. Zo bleken er enorme regionale verschillen te bestaan wat de keuze van BIM-software betreft. In de whitepaper laat Ruben Van de Walle van Studio V2 zijn licht schijnen op deze resultaten. 

BIM is een proces, een werkmethode en een denkwijze die in eerste instantie in een betere communicatie resulteert. Niet alleen zijn de 3D-modellen zeer leesbaar en geven ze een beter inzicht in de ruimtelijkheid van een ontwerp, alle data en tekeningen die uit een model kunnen afgeleid worden, zijn ook onderling gecoördineerd en eenduidig – foute interpretaties van of verschillen tussen plannen/snedes/gevels behoren tot het verleden. Dit is een onmiddellijk gevolg van het gebruik van BIM wat direct duidelijk was bij het implementeren en wat wij nog dagelijks als een enorm voordeel ervaren voor onszelf en onze klanten.

Het blijft vreemd dat een deel van de architecten deze voordelen niet aangrijpt om over te schakelen. Maar wat men niet of onvoldoende kent, kan men ook niet beoordelen – de architectuuropleidingen dragen hier dan ook een grote verantwoordelijkheid in. Elke architect/ingenieur-architect zou op zijn minst in aanraking moeten komen met BIM als concept en de basis van een aantal pakketten zien. Nog beter is het opleggen van het gebruik van BIM-modelleerpakketten of (zoals bij de opleidingen Bachelor in de Toegepaste Architectuur) het volledig integreren van BIM in de ontwerpmodules (en andere vakken). Je kan/mag bovendien niet verwachten dat de architectenkantoren de investering van een opleiding volledig zélf dragen. In onze ervaring kan je perfect medewerkers opleiden in een BIM-methode met bijhorende pakketten als ze “een” BIM-pakket kennen. Maar voor veel van onze klanten betekent overstappen op vandaag nog altijd dat heel veel bestaande medewerkers een opleiding moeten volgen en ook de nieuwe (pas afgestudeerde!) medewerkers niet zomaar kunnen instromen wegens gebrek aan een basisopleiding in de materie. Nochtans is die opleiding onontbeerlijk voor een succesvolle implementatie! Een deel van onze junior-collega’s komt nu als “analfabeet” in het werkveld en tegelijkertijd creëert het ontbreken van aandacht voor BIM in een aantal architectuuropleidingen (die toch steeds voorop lopen qua kennisvergaring) een beeld bij de architecten dat BIM niet essentieel is/wordt voor het beroep…

Dat er verschillen zijn in software-keuze volgens regio zal effectief veel met de vertegenwoordiging van de verdelers te maken hebben en het vertrouwen in een bepaalde leverancier van software. Maar goed vergelijken is minstens even belangrijk als een goede relatie met de leverancier. Het meest geschikte BIM-pakket voor een ontwerper is absoluut NIET zomaar het logisch vervolg van je huidig 2D-pakket. Het kan uit dezelfde familie komen, maar de keuze hangt af van de verwachtingen, doelen, soort opdrachten, contractvormen, (vaste) partners, … Ook wij hebben dit ervaren toen we 10 jaar geleden overstapten naar BIM, maar we weten intussen dat er geen slechte BIM-software bestaat, maar dat er wel slechte en ondoordachte software-keuzes worden gemaakt…

 

Ruben Van de Walle, één van de zaakvoerders van Studio V2. Studio V2 adviseert architectenbureaus en andere bedrijven in het gebruik van BIM en is niet gebonden aan één softwareprogramma

 

Over de whitepaper en de enquête

Dit artikel is een fragment uit de whitepaper of beter gezegd de whitebook die Redactiebureau Palindroom binnenkort zal uitbrengen over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen worden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in dit whitebook? Laat het ons weten via info@architectura.be.

 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.