Doorzoek volledige site
27 juli 2009

Terugblik 2009 -vooruitblik 2010 : Johan Bosschem (Sar Architecten)

Ook voor Johan Bosschem betekende 2009 een belangrijke mijlpaal omwille van de nominatie van de KHBO-campus in Brugge op het World Architecture Festival in Barcelona.

1) Welk project of welke gebeurtenis binnen uw bureau zijn u het meest bijgebleven in 2009?

 

De realisatie van de hogeschoolcampus KHBO te Brugge, de zeer positieve reacties van de gebruikers en van de vele bezoekers, alsook de ruime belangstelling  vanwege de pers .

In november te Barcelona de nominatie van de KHBO campus voor ‘World Architecture Festival Award’ in de categorie ‘learning’. In februari 2009 de selectie van KHBO door ‘World Architecture News’ te Londen als ‘Education building of the week’. Tot slot, enkele zeer aangename lezingen aan ISIK university te Isanbul, aan EMU university te Famagusta, aan ‘Chamber of Architects’ te Nicosia en enkele gastcolleges aan KHBO.

2) Van welk project of welke gebeurtenis verwacht u veel in 2010?

 

De afwerking van het ‘Ouderen welzijnscentrum’ te Kortrijk Aalbeke gebouwd in opdracht van het OCMW Kortrijk, dit project was het resultaat van een wedstrijd op Europees niveau. Verder een aantal boeiende projecten voor scholen die onze volle aandacht zullen vragen tijdens 2010. Verder hopen wij kans te krijgen om te mogen deelnemen aan architectuurwedstrijden op internationaal niveau.
3) Welk profiel moet de Vlaamse bouwmeester volgens u hebben en waar zal hij/zij vooral aandacht voor moeten hebben?

 

Een Vlaams bouwmeester met een brede kijk op diverse soorten architectuur. Een Vlaams bouwmeester die zich niet vastklampt aan de enge visie van regionale  architectuurtheoretici. Een Vlaams bouwmeester die aanvaardt dat net zoals in de wereldarchitectuur pluralisme en diversiteit een evidentie is. Een Vlaams bouwmeester die voor aanduiding van ontwerpers voor elk project werk maakt van duidelijk omschreven selectiecriteria, gunningsscriteria  en een helder quoteringssysteem ontwikkelt en dit ook hanteert.

De Vlaams bouwmeester moet voor de  grote architectuurwedstrijden opteren voor ‘open wedstrijden’ op wereldniveau en dit zonder preselectie, dit is de enige kans om de kwaliteit van de Vlaamse architectuur op wereldniveau te krijgen.