Doorzoek volledige site
27 juli 2009

Terugblik 2009 - vooruitblik 2010: Bernard Van Acker

Van Acker & partners dat in 2009 zijn dertig jarig bestaan vierde, won samen met Arcadis Belgium de prijs van de vakjury van de 2020challenge voor het sportcomplex in Maldegem dat stilaan de voltooiing nadert.

1) Welk project of welke gebeurtenis binnen uw bureau zijn u het meest bijgebleven in 2009?

Drie gebeurtenissen tekenden voor ons 2009:
- De prijs van de vakjury in 2020challenge voor ons project Sporthal Maldegem.
- De viering van 30 jaar Architectenbureau Van Acker & Partners, gevierd op open monumentendag, waar we ons restauratieproject Braunschool te Gent voor de UGent voorstelden.
- De niet-toewijzing van de offertewedstrijd “Politietoren Brugge”, omdat de opdrachtgever vaststelde dat zijn voorziene budget onvoldoende was om het gevraagde programma te realiseren. De voorziene vergoedingen werden niet uitbetaald.2) Van welk project of welke gebeurtenis verwacht u veel in 2010?

In 2010 verwachten we veel meer aandacht van de overheid, met name:
- dat de overheid eindelijk duurzaam ondernemen effectief steunt en stimuleert.
- dat er duidelijke richtlijnen komen om offertes te organiseren en billijk te vergoeden.
- dat gunningen bij architectuur- ontwerpopdrachten verplicht moeten toegewezen worden in volgende volgorde van afnemend belang (cfr. Gunning bij gesubsidieerde restauratieprojecten):
1. Visie op het project
2. Referenties die het team reeds opbouwde
3. Erelonen

3) Welk profiel moet de Vlaamse bouwmeester volgens u hebben en waar zal hij/zij vooral aandacht voor moeten hebben?

De Vlaamse Bouwmeester moet praktijkervaring  te hebben in een minstens middelgroot architectenbureau, maar mag geen eigen bureau hebben. Verder moet hij een volledig open selectiesysteem hanteren, waarbij alle deelnemers besproken worden en dit volgens vooraf bepaalde gunningscriteria. Er zal over gewaakt moeten worden dat minstens 4 Vlaamse kantoren kunnen deelnemen. De deelnamedocumenten moeten naamloos zijn bij een wedstrijd en onder geen beding mag een deelnemer zich bekend maken aan de jury.