Doorzoek volledige site
02 november 2020 | PHILIPPE SELKE

TOTEM nog interessanter dankzij Belgische EPD-gegevens

Sinds 16 oktober beschikken de gebruikers van TOTEM over een nieuwe versie van de tool, die bovendien identiek is voor de drie Gewesten van ons land. Deze symbolische update is erg belangrijk, want er zijn voor het eerst productspecifieke componenten geïntegreerd, waaronder gekwantificeerde data omtrent de milieu-impact van producten van Belgische fabrikanten, die beschikbaar zijn via Environmental Product Declarations (EPD). Deze schriftelijke verklaringen worden geverifieerd en verzameld in de Belgische B-EPD-databank (zie www.b-epd.be), die beheerd wordt door de FOD Volksgezondheid. De specifieke milieu-impactgegevens zullen een nog nauwkeurigere evaluatie van de ecologische performantie van bouwprojecten mogelijk maken!

TOTEM telt vandaag circa 3600 gebruikers. Publieke opdrachtgevers zijn steeds meer geneigd om in het kader van overheidsopdrachten eisen met betrekking tot het materiaalgebruik (en dus ook tot de toepassing van TOTEM) te formuleren. Zo is TOTEM intussen officieel erkend als een van de instrumenten die gebruikt kunnen worden bij BREEAM-certificering.

Ter herinnering: via TOTEM kan je de energetische performantie van constructie-elementen en gebouwen op een objectieve, transparante en eenduidige manier berekenen en communiceren, aangepast aan de specifieke Belgische context. Dit laat Belgische bouwactoren (architecten, ingenieurs, aannemers, bouwpromotoren, overheden …) toe om de milieu-impact van gebouwen vanaf het begin van het ontwerpproces te bepalen en te beperken.


Voornaamste aanpassingen in de nieuwe versie 

Dankzij deze langverwachte update zijn de EPD’s uit de database van de FOD Volksgezondheid voortaan beschikbaar in de TOTEM-componentenbibliotheek en sluit de tool nog beter aan bij de reële gang van zaken in de Belgische bouwsector. Deze specifieke componenten kunnen op dezelfde manier gebruikt worden als de generieke TOTEM-componenten.

Bovendien zijn er ook belangrijke wijzigingen doorgevoerd om de optimalisatie van een project te vergemakkelijken. De impact van de componenten in een element kan geëvalueerd worden tijdens het modelleren, waardoor gebruikers makkelijk verschillende samenstellingen kunnen vergelijken om de milieu-impact te reduceren. Ook de bibliotheek (projecten, gebouwen, elementen en componenten) is erop vooruitgegaan: het is makkelijker om bepaalde items en gegevens op te zoeken en gecombineerde componenten te ontleden (Welke bevestigingen zijn toegepast? Welk type mortel is gebruikt? …).


De verdere evolutie van TOTEM

Het is op dit moment al mogelijk om in TOTEM scenario’s voor het hergebruik en het behoud van materialen op een werf te modelleren, maar de circulaire gedachte zal in de nabije toekomst nog sterker verankerd worden in de tool. In de loop van 2021 zal de potentiële ‘omkeerbaarheid’ van elementen in de bibliotheek geëvalueerd worden om ontwerpers te helpen bij het optimaliseren van circulaire projecten.


Beter begrijpen om beter te communiceren

Het lijdt geen twijfel dat deze evoluties het inzicht in de energetische performantie van gebouwen verder zullen vergroten en dat een steeds groter aantal gebruikers er baat bij zullen hebben. Bovendien zullen ze het overleg en de communicatie in de bouwsector alleen maar bevorderen. Geïnteresseerd? De website van TOTEM – www.totem-building.be – vertelt je er alles over. Meer info over de EPD-database van de FOD Volksgezondheid vind je dan weer via www.b-epd.be.