Doorzoek volledige site
12 november 2020 | ANKE HENROTTE

Blanco volledig overgeschakeld op BIM

Illustratie | Blanco Architecten
Illustratie | Blanco Architecten
Illustratie | Blanco Architecten
Illustratie | Blanco Architecten
Illustratie | Blanco Architecten
Illustratie | Blanco Architecten

Blanco Architecten laat zien dat BIM ook loont voor bureaus die gefocust zijn op woningbouw. Het bureau past BIM toe in al zijn projecten en wil in de toekomst de BIM-software Archicad ook gebruiken om meetstaten op te maken.  BIM vormde één van de thema’s die aan bod kwamen tijdens een boeiend podcast-interview dat architectura.be afnam van Elleke Heyvaert en Vincent Van Den Broecke van Blanco Architecten en Michelle Vrolix van KUBUS.

Blanco Architecten schakelde ongeveer vijf jaar geleden over op de BIM-software Archicad. “Dat was een heel goede beslissing”, vindt Elleke Heyvaert, architecte bij Blanco Architecten. “Wanneer we ons plan in 3D tekenen, kunnen we in één oogopslag zien hoe het ontwerp in elkaar zit. De software maakt elk project ook meteen veel sprekender. We kunnen bijvoorbeeld meteen tonen aan de bouwheer en aannemer welke gevolgen bepaalde aanpassingen zouden hebben.”

Momenteel worden alle projecten van het architectenbureau uit de Druivenstreek gemodelleerd in Archicad. “We hebben de software eerst geïmplementeerd in nieuwbouwprojecten omdat we daar from scratch konden beginnen”, licht Heyvaert, tevens de motor achter de toepassing van de software bij Blanco Architecten, toe. “Daarna hebben we pas de stap gezet naar renovatieprojecten omdat die toch wel een andere werkwijze vereisten. Zo moesten we daar eerst de bestaande toestand uittekenen en vervolgens bekijken welke zaken afgebroken en bijgebouwd moesten worden.”

 

Tijdrovende activiteit

Ondanks de voordelen maakt vandaag slechts de helft van de architecten gebruik van een BIM-software. “Dat is niet zo verbazingwekkend”, meent Heyvaert. “Als een bureau vertrouwd is met een bepaald tekenprogramma en aannemers of derden er niet naar vragen, wordt er verder getekend in het vertrouwde programma.” Michelle Vrolix van KUBUS deelt deze mening: “Veel architecten zien er de noodzaak niet van in of weten niet welke voordelen BIM biedt. Dat het bureaus tijd kost om zich in te werken in de nieuwe software belet hen uiteraard ook om de stap te zetten.”

Die tijdscomponent is ook volgens Vincent Van Den Broecke, zaakvoerder van Blanco Architecten, een groot struikelblok. “Zeker in het begin kruipt er heel wat tijd in het ingeven van de gegevens in de software. Op deze manier zie je een project veel minder snel opstarten dan wanneer je gewoon in 2D zou tekenen.” BIM heeft bovendien veel meer input nodig om goed te kunnen functioneren. “Architecten moeten erover waken dat ze niet te veel informatie in een schets of voorontwerp steken”, waarschuwt Vrolix. “Dat kan in een latere fase immers nog steeds veranderen. Elk BIM-model evolueert mee met de projectfases.”

Sommige architecten staan ten slotte nogal huiverachtig tegenover hoeveelheden halen uit BIM-modellen omdat er natuurlijk correct gemodelleerd moet worden en er geen ruimte lijkt voor fouten. Een volkomen ongegronde angst volgens Vrolix: “Ook wanneer men met de hand berekeningen gaat maken, kunnen er foutjes insluipen. Veel architecten moeten die knop gewoon nog omdraaien.”

 

Onvermijdelijke evolutie

Het BIM-verhaal loopt bij Blanco Architecten nog lang niet op zijn einde. Het architectenbureau wil binnenkort namelijk de Meetstaat Manager van KUBUS gaan integreren in zijn werkmethodiek. “Dit is een extra stap in ons proces om alles wat we tot nu toe reeds virtueel gebouwd hebben, om te zetten in een meetstaat. Hierdoor zullen we nog efficiënter kunnen werken”, zegt Heyvaert.

Van Den Broecke koppelt daar meteen een toekomstvisie voor zijn bureau aan vast. “Het ideale scenario zou zijn dat we ons virtueel model zouden kunnen overhandigen aan de aannemer zonder dat wij nog meetstaten of lastenboeken moeten maken. Alle informatie zit dan in dat model. Ik denk dat we daar naartoe evolueren of alleszins moeten evolueren.” Toch is hij er zich van bewust dat deze visie vooral in de particuliere bouwmarkt nog lang niet aan de orde is. “Ik twijfel er niet aan dat we moeten evolueren. De snelheid waarmee en de graad waarin zal echter sterk afhangen van het type project”, besluit Van Den Broecke dan ook.

 

Dit artikel werd geschreven op basis van de podcast van architectura.be, waarin we een gesprek hadden met Vincent Van Den Broecke en Elleke Heyvaert van Blanco Architecten. Ook Michelle Vrolix van KUBUS nam deel aan het gesprek. Als structureel partner van de podcasts van architectura.be was het aan KUBUS om twee architecten uit te nodigen. De podcast kan je hier beluisteren.