Doorzoek volledige site
17 november 2020

Nieuw voetbalstadion KV Kortrijk weer een stap dichterbij

Illustratie | TV B-architecten + BRUT, Third i.o.v. Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal

Er is een doorbraak in het dossier voor de bouw van een nieuw stadion voor KV Kortrijk. De stad heeft een akkoord bereikt met de Vlaamse regering om het stadion los te koppelen van het ruimtelijk bestemmingsplan (GRUP) voor de transformatie van de omgeving van Kortrijk. Dat meldt De Tijd. Het gevolg is dat de stad nu meer snelheid kan maken in het dossier en hoopt tegen 2024 te beginnen met de bouwwerken. Zo komt het masterplan van B-architecten + BRUT architecture and urban design in samenwerking met Mint en Idea Consult een stap dichter bij realisatie.

KV Kortrijk wil al langer een nieuw voetbalstadion bouwen. Intercommunale Leiedal, die eigenaar is van de gronden, en de Stad Kortrijk lieten al in 2018 een ontwerpend onderzoek uitvoeren om na te gaan of het ruimtelijk en financieel haalbaar kan zijn een stadion voor 15.000 toeschouwers met aanvullende functies te realiseren op Evolis Business park. Na een Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester werd eind 2017 het ontwerpteam B-Architecten-BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult geselecteerd. In het najaar van 2018 werd het masterplan voorgesteld.

Zorgvuldig ruimtegebruik

In plaats van één multifunctionele monoliet op de site neer te poten, kozen de ontwerpers ervoor om het programma in verschillende, kleinere entiteiten op te splitsen. Hierdoor zal de nieuwe bebouwing ruimtelijk beter aansluiten bij de omgeving. De afzonderlijke gebouwen bieden voordelen op het vlak van flexibiliteit en fasering. Doordat elk gebouw volgens zijn functie kan ontworpen worden, blijft de bouwkost beperkt en krijg je een logisch werkend geheel.

Zorgvuldig ruimtegebruik was voor de opdrachtgever zeer belangrijk. Vaak verslinden voetbalstadia met hun aanvullende functies zeer veel ruimte, in dit plan wordt dit sterk beperkt. Daarnaast diende het stadion financieel haalbaar te zijn zonder inbreng van publieke middelen. De stad wil faciliteren, niet financieren. Kortrijk wil een levendige site, zonder handelsruimtes die concurrentie zouden betekenen voor de winkels in de binnenstad. Ten slotte is mobiliteit een zeer belangrijk aandachtspunt bij een voetbalstadion.


Duurzame mobiliteit

Er is sterk ingezet op verdichting om de open ruimte maximaal te vrijwaren. Naast het stapelen van verschillende functies in een multifunctioneel stapelgebouw en de realisatie van een parkeergebouw zullen de aanwezige parkings van Evolis maximaal ingeschakeld worden voor het voetbalstadion. Er wordt gefocust op duurzame mobiliteit om autoverkeer zo veel mogelijk te beperken. Het masterplan omvat verbindingen voor voetgangers en fietsers. Er worden twee grote fietsenstallingen voorzien, waarvan één in de plint van het voetbalstadion.


Mikken op 2024

Dankzij de loskoppeling van het GRUP kan de stad Kortrijk volgens De Tijd het proces voor het nieuwe stadion al in november opstarten, met de hoop om in 2024 te kunnen starten met de werken.