Doorzoek volledige site
17 november 2020

Budgetvriendelijke akoestische wandoplossingen op maat van Basisschool Floréal

Illustratie | © DOX Group
Illustratie | © DOX Group
Illustratie | © DOX Group
Illustratie | © DOX Group

In de GO! Basisschool Floréal (Ukkel) hadden ze last van te veel nagalm en verhoogde geluidsniveaus wat resulteerde in slechte spraakverstaanbaarheid en een algemene geluidsoverlast voor zowel leerkrachten als leerlingen. Om de leefbaarheid in de ruimte en de gezondheid van alle gebruikers te vrijwaren, werd beroep gedaan op de expertise en de akoestische oplossingen van DOX Acoustics.

Sporthallen en andere grote polyvalente ruimtes dienen anders akoestische benaderd te worden dan standaardruimtes. Zij vragen bijkomende aandacht. Grote volumes en harde afwerking van sporthallen zorgen voor een uiterst hoge nagalmtijd. Hierdoor is er meestal heel veel m² geluidsabsorberend materiaal nodig om de nagalm ter verlagen en zo de eis van scholennorm te halen.

Bij hoge, sterk reflecterende parallelle wanden (zoals in sporthallen) komt bovendien het probleem van flutterecho’s voor. Dit zijn geluidsgolven die heen en weer kaatsen tussen de wanden en niet eens aan het plafond komen (dus materiaal dat aan plafond hangt lost dit niet op).
Wanden moeten op strategische plaatsen ook bedekt worden met geluidsabsorberend materiaal om deze flutterecho’s te breken.

Scholen hebben meestal maar een beperkt budget ter beschikking, dus de prijs per m² voor akoestische producten moet laag genoeg zijn.

 

Akoestische oplossingen

In de turnzaal van Basisschool Floréal kon het plafond niet behandeld worden omdat deze al bedekt was met houtvezelplaten (Heraklit). En met het gevaar van flutterecho’s in het achterhoofd, moest er gekeken worden naar andere akoestisch behandelbare oppervlakten: de wanden.

De wanden zijn opgebouwd uit betonpanelen hetgeen vlakke, harde geluidsreflecterende oppervlakten creëert. Om de geluidsreflecties efficiënt te breken, werden 2 verschillende oplossingen toegepast in de ruimte:

  • D-PANEL SPORT (1200 mm x 2400 x 80 mm), mechanisch bevestigd tegen de wand: Deze panelen zijn specifiek geschikt voor sportzalen omdat ze balvast & impactbestendig zijn. Hierdoor werden ze in het onderste gedeelte van de ruimte geplaatst – binnen handbereik. Deze specifieke panelen werden bekleed met Camira Sprint Chase PS004 textiel.
  • D-PANEL BASIC PV (1000 mm x 600 x 50 mm): Dit is een uiterst budgetvriendelijk en duurzaam product samengesteld uit recycleerbaar polyesterwol, verkrijgbaar in witte of zwarte kleur. Dit product werd verlijmd tegen het bovenste gedeelte van de betonnen wand.

 

Voor- en nameting

De nagalmtijd in turnzalen van scholen moet weliswaar voldoen aan een specifieke eis volgens de akoestische norm scholenbouw NBN S 01-400-2. Deze norm dicteert een gewenste nominale nagalmtijd (Tnom) en is afhankelijk van het volume van de ruimte. In dit specifiek geval kwam de eis neer op < 1.2s.

Om hieraan tegemoet te komen, werd eerst de nagalmtijd van de ruimte zonder akoestische toevoegingen gemeten. Op basis hiervan simuleerde DOX Acoustics de hoeveelheid van de producten om tot 1.1s in nagalmtijd te komen (incl. veiligheidsmarge).

Na het plaatsen van de akoestische oplossingen, werd een 2e nagalmtijdmeting gehouden ter verificatie van het resultaat. Deze was verbluffend: 0.9 s.

Tnom in s

 

1.8

Voormeting SEP 2019

1.1

Simulatie voor offerte

0.9

Nameting JAN 2020

 

Resultaat

De 2e nagalmmeting toont aan dat de gewenste nagalmtijd van 1.2s werd overtroffen. Dus op akoestisch vlak voldoet deze akoestische totaaloplossing aan de nominale eis.

Maar ook de subjectieve ervaring is uitermate positief. Iedereen blijkt enorm tevreden te zijn van het behaalde resultaat. Daarnaast oogt het totaalbeeld strak en robuust – klaar om op de proef te stellen door turnende leerlingen.

GERELATEERDE DOSSIERS