Doorzoek volledige site
18 november 2020

Thorpark Genk gebruikt bodemtemperatuur voor verwarming en koeling

Illustratie | © Ingenium

Op de voormalige mijnsite van Waterschei in Genk biedt het wetenschapspark Thorpark in de toekomst plaats aan elf technologie- en onderzoeksgerelateerde gebouwen. Het gerenoveerde mijngebouw Thor Central en drie recente gebouwen zijn vandaag al in gebruik.

Voor de site ligt een indrukwekkend masterplan klaar: elk gebouw wordt er straks duurzaam en hernieuwbaar verwarmd met een eigen warmtepomp. De warmtepompen putten via een reeks KWO-boringen hun bronwarmte uit een collectief lagetemperatuurnet op de site. Deze KWO-techniek – ‘koude- en warmteopslag’ – laat toe om doorheen de seizoenen energie in het grondwater op te slaan.

Omdat de gebouwen dit net ook gebruiken als energie-efficiënte koudebron voor koeling in de zomer, kan restwarmte van de koelinstallaties in de zomer worden opgeslagen in het grondwater. In de winter wordt deze warmte dan opnieuw gebruikt als warmtebron voor de warmtepompen. Het gevolg is een heel lage CO2-uitstoot voor koeling en verwarming van de gebouwen op de site.

Ingenium onderzocht op vraag van de POM Limburg hoe de technische installaties in het bestaande historisch gebouw Thor Central en het relatief recente kantoorgebouw IncubaThor moeten worden aangepast om ook deel te kunnen uitmaken van dit veelbelovende systeem. Daarvoor werd eerst gekeken naar de nodige aanpassingen om de temperatuur van de centrale verwarming in de gebouwen te laten dalen tot aanvaardbare niveaus, zodat de integratie met een warmtepomp mogelijk wordt. Van beide gebouwen werd de warmte- en koudevraag op uurbasis gesimuleerd.

Per gebouw werden een aantal scenario’s uitgewerkt voor de integratie van de warmtepompen en koelinstallaties in de huidige installaties. De impact van deze scenario’s werd geëvalueerd op basis van CO2-uitstoot, duurzaam aandeel in de totale warmte- en koudeproductie, investeringskost, onderhoudskost en total cost of ownership.

Elk scenario werd hydraulisch in detail uitgewerkt. IFTECH ondersteunde Ingenium vanuit zijn ervaring met de uitbating van dergelijke systemen. In samenwerking met IFTECH en AGT werd tenslotte gekeken naar de inplanting van de KWO-bronparen voor Thor Central en IncubaThor, en wat de hydrogeologische impact is op de bestaande en geplande KWO-bronparen.