Doorzoek volledige site
19 november 2020

Help BMA zich te verbeteren: oproep voor offertes visitatie

Illustratie | BMA

Twee bouwmeesters, drie mandaten ... Brussel kent nu al meer dan tien jaar de functie van bouwmeester maître architecte. Deze nieuwe functie bracht mooie resultaten voort, maar er zijn ook altijd punten die vatbaar zijn voor verbetering of herwerking. Omdat het belangrijk is om de functie verder te blijven ontwikkelen, heeft de BMA in zijn intentienota in het begin van het huidige mandaat voorgesteld om een 'visitatie' te organiseren. Deze stap sluit aan bij het streven van BMA om zich de komende jaren meer open te stellen naar de civil society toe. Recent waren er al  'Open Jury's', waarbij burgers een wedstrijdjury kunnen bijwonen, en dat geeft ons verder zin om ook andere initiatieven op het vlak van openheid te nemen.

Een visitatie betekent concreet dat een team zich de komende maanden kan verdiepen in de tools, documenten, tabellen en nota's die al meer dan tien jaar lang worden uitgewerkt binnen BMA. Dit materiaal zal vervolgens dienen als input voor een reeks ontmoetingen, gesprekken en debatten met de verschillende stakeholders van BMA. Dit onderzoek en deze gesprekken zijn bedoeld om een reeks aanbevelingen voor de toekomst te formuleren om de praktijk van de BMA en zijn team te verbeteren, de begeleiding van projecten te versterken en de transparantie nog verder te brengen. 

Het team voor deze opdracht moet minstens bestaan uit een architect(e) of stedenbouwkundige, een teamlid met ervaring in organisatie-advies (organisational consulting), een internationaal gerenommeerde expert(e) op het vlak van advies over de kwaliteit van stedenbouw en architectuur en een tweetalige (NL en FR) projectleider.
De opdracht verloopt in drie fasen:

  • Fase 1: Onderzoek en analyse op basis van de documenten die door de BMA ter beschikking worden gesteld;
  • Fase 2: Overleg en discussie met de stakeholders van de BMA (onder meer politiek niveau, overheidsinstanties, ontwerpbureaus, opdrachtgevers, samenleving);
  • Fase 3: Rapportage en formulering van aanbevelingen.


Een kans om bij te dragen tot de verbetering van de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit in het Brusselse Gewest.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE OFFERTES: 08.01.2021 om 15u

GERELATEERDE DOSSIERS