Doorzoek volledige site
20 november 2020

Oproep aan ontwerpers: de Nationale Bank van morgen

Illustratie | Séverin Malaud

De hoofdzetel van de Nationale Bank (NBB) die de volledige Berlaimontlaan inneemt, is een indrukwekkend gebouw. Een toonbeeld uit de moderniteit, neemt het een centrale plaats in tussen de bovenstad en de benedenstad, met een niveauverschil van meer dan 8 meter tussen de hoofdingang en de Wildewoudstraat aan de achterkant. Een imposante architectuur en indrukwekkend erfgoed in een complex stedelijke omgeving: een architectuuropdracht van formaat! De NBB wil immers haar zetel grondig renoveren zodat ze er tegen 2028 al haar personeel kan in onderbrengen, dat vandaag verspreid werkt over meerdere gebouwen. De NBB wil de ‘Nationale bank van morgen’ worden en evolueren naar een nieuwe manier van werken, waar samenwerking en intellectuele productiviteit centraal staan.

Hiervoor streeft de Nationale Bank naar een performant kantoorgebouw, met 1 500 werkposten, een conferentiecentrum, uitgebreide vergader- en opleidingsfaciliteiten, een semipublieke sokkel, een loket voor het publiek en meerdere ondersteunende voorzieningen. In samenwerking met de gewestelijke en gemeentelijke overheden werden een preliminair onderzoek over de bouwhistorie van het gebouw, een beoordeling van de erfgoedwaarde en een volumetrische studie uitgevoerd. Op basis daarvan werden stedenbouwkundige, architecturale en erfgoedkundige richtlijnen vastgesteld.

Dit is een ambitieus project. Zo gaat er onder meer veel aandacht naar duurzaamheid, de openstelling van het gebouw en respect voor de geschiedenis. Het gebouw combineert monumentaliteit met een zeker waardigheid, ook in de technische details en de keuze van verfijnde materialen.

De Nationale Bank is op zoek naar een multidisciplinair team dat alle basisdiensten van een ontwerpdossier beheerst (architectuur, stabiliteit, speciale technieken) evenals alle andere vereiste disciplines voor de uitvoering van het project (veiligheid- en gezondheidscoördinatie, akoestische studies, EPB, boringen, geometrische metingen, technische controles, fysieke beveiliging van het gebouw, diverse duurzaamheids- en erfgoeddeskundigen).

BUDGET: De Bank heeft de kostprijs van dit project geraamd op 100 miljoen euro excl. btw.
ERELOON: Dit criterium wordt gepreciseerd in het bestek dat de 5 geselecteerde kandidaten zullen ontvangen, bij voorkeur op basis van een smalle vork.
VERGOEDING: 80.000 euro excl. BTW voor elke geselecteerde kandidaat die een regelmatige definitieve offerte indient en die minstens 50% behaalt voor elk kwaliteitscriterium en die niet aangesteld wordt als laureaat.

 

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en zal deelnemen aan het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 14.01.2021 om 17u