Doorzoek volledige site
20 november 2020

Antwerpse Boerentoren wordt herontwikkeld tot cultuurtoren door ION en Katoen Natie

Illustratie | Katoen Natie

KBC heeft het aanbestedingsproces voor de integrale sanering, renovatie en herontwikkeling van de iconische KBC-Toren in Antwerpen succesvol afgerond. Op basis van de inzichten verworven in de loop van het aanbestedingsproces, het feit dat het iconische gebouw zich na de sanering in quasi ruwbouw(casco)staat zal bevinden en het gegeven dat de daaropvolgende renovatie een quasi nieuwbouwproject wordt, heeft KBC beslist om het gebouw te verkopen. Na een grondige evaluatie van de herontwikkelingsvoorstellen en na dialoog met de Stad Antwerpen, de Antwerpse Stadsbouwmeester en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, heeft KBC beslist om het gebouw te verkopen aan de Katoen Natie Groep.
De professionele vastgoedontwikkelaar ION zal optreden als projectmanager voor de Katoen Natie Groep.

KBC hoopt nog voor het einde van het jaar een definitieve verkoopovereenkomst te kunnen sluiten zodat de werken van start kunnen gaan in de loop van het voorjaar van 2021. KBC wacht eveneens nog op een goedkeuring door de stad Antwerpen m.b.t. de overdracht van de historische concessies verbonden aan het gebouw.

De Katoen Natie Groep wil de toren omvormen tot een cultuurtoren aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en bewoning. Met zijn ruimtes voor tijdelijke en langdurige tentoonstellingen, kunstdepots, restauratieatelier, beeldentuin, filmzaal, auditorium, panoramazalen, boekhandel etc. krijgt de toren een plaats tussen de andere grote erfgoed- en cultuurinstellingen van ’t Stad. De ‘cultuurtoren’ verbreedt bovendien de aantrekkelijkheid van de Scheldestad als heuse cultuurstad.

Voorafgaand aan deze herontwikkeling, zal ION een grondige en kwaliteitsvolle sanering laten doorvoeren door het consortium van gespecialiseerde firma’s, de Tijdelijke Maatschap Asbest Partners België BV (APB), Libreco NV, Monument Renovatie Technieken NV (MRT) en Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster, dat door KBC zelf werd aangesteld voor de uitvoering van de afbraak-, asbestsanerings- en stabiliteitswerken aan de KBC-Toren.

KBC verkreeg met het oog op deze sanering een omgevingsvergunning van de stad Antwerpen en zal kwaliteitscontroles van de asbestsaneringen uitvoeren, zodat onder alle omstandigheden een kwaliteitsvolle sanering kan verzekerd worden.
Deze werken, die in het voorjaar 2021 van start gaan, zullen 36 maanden duren en aansluitend zal ION instaan voor de verdere herontwikkeling.

De partners van de Tijdelijke Maatschap (TM) verzorgden in het verleden al volgende projecten in Brussel : de restauratie van het Museum voor Schone Kunsten (KMSKB), de renovatie van de Nationale Bank (NBB), de Koninklijke Bibliotheek (KBR) en de asbestsanering van de Leopold 2- tunnel.
Tevens vormden ze een samenwerking bij de restauratie en renovatie van het Stadhuis in Antwerpen.
Tot hun andere referenties behoren de asbestsanering van voormalige oorlogsschepen van de Franse Marine in Gent, de restauratie, renovatie en nieuwbouw van de hoofdzetel van CERA in Leuven, de herbestemming en restauratie van het Predikherenklooster in Mechelen, de asbestsanering van het Universitair Ziekenhuis (UZ) van Antwerpen en Gent, …

De TM beschouwt de KBC toren als “een uitzonderlijke opdracht waarin erfgoed, mens en milieu de hoofdrol krijgen en elkaar uitdagen”. 
 

Hoe zal de toren er in de toekomst uitzien ?

Cultuur zal het kloppend hart van de toren worden, gecombineerd met toekomstgerichte retail op het gelijkvloers en de eerste verdieping (langs de Schoenmarkt, Meirbrug en Eiermarkt). Bezoekers zullen doorheen het gebouw kunnen wandelen. Er komt ook een mix van food & leisure als bron van beleving, terwijl in het smalle gedeelte van de toren (vanaf de 11de tot de 23ste verdieping) als vanouds appartementen voorzien worden. Als kers op de taart komt er ook een observatorium en panoramazaal verspreid over de bovenste 3 verdiepingen (24ste, 25ste en 26ste verdieping) die integraal onderdeel uitmaken van de culturele werking en publiek toegankelijk worden zodat iedereen ten volle kan genieten van het uitzonderlijke 360° uitzicht.

Het KBC-logo blijft op de toren zichtbaar en op het gelijkvloers zal KBC ook in de toekomst haar klanten blijven verwelkomen in een KBC-bankkantoor.
 

Wat eraan voorafging

Eind 2019 (persbericht van 4 december 2019) schreef KBC een offertevraag uit voor een volledige sanering van het gebouw door een gespecialiseerde asbestverwijderaar. Daarnaast bekeek KBC de optie van een mogelijk partnerschap en toetste de mogelijkheid af waarbij een vastgoedontwikkelaar de herontwikkeling van de KBC-Toren zou aanpakken, in plaats van dat KBC zelf eigenaar zou blijven van het gebouw, het zelf saneren en nadien verder renoveren.

Verschillende gespecialiseerde firma’s reageerden op het aanbestedingsdossier van KBC voor een grondige sanering van de KBC-Toren. KBC ontving eveneens een reactie van meerdere professionele vastgoedontwikkelaars voor de herontwikkeling en/of verkoop van dit iconische pand.

De KBC-medewerkers die tot de zomer van 2018 aan de slag waren in de KBC-Toren en vandaag nog verspreid zitten op verscheidene tijdelijke werkplekken, worden – zoals in augustus al gecommuniceerd werd - vanaf het voorjaar 2021 gecentraliseerd ondergebracht in het Kievit IIb-gebouw vlakbij het Antwerps Centraal-Station.