Doorzoek volledige site
23 november 2020

Architectuurwijzer, UHasselt en Z33 willen debat rond ruimtelijke kwaliteit in Limburg aanwakkeren

Uitkijktoren Negenoord in Dilsen-Stokkem Illustratie | Filip Dujardin

Architectuurwijzer onderzoekt – samen met UHasselt en Z33 – hoe we in Limburg kunnen bijdragen tot een goed opdrachtgeverschap en een hogere architecturale kwaliteit van diverse publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Doel is om een debat op te starten over ruimtelijke kwaliteit en over goed opdrachtgeverschap, om hier een breed draagvlak voor te creëren én tegelijk het ambitieniveau te verhogen.

Niet elk lokale overheid of instantie is vandaag reeds overtuigd van de nood aan een betere architecturale of ruimtelijke kwaliteit van zijn/haar project. Het instrument van de Open Oproep bij de Vlaamse Bouwmeester is gekend, maar wordt vaak als te log of te omslachtig beschouwd. Bijgevolg worden de architecten in Limburg eerder aangesteld via een klassieke aanbestedingsprocedure waarin prijs vaak primeert boven kwaliteit tijdens de gunning. Architecten hechten op hun beurt wel belang aan een heldere projectdefinitie, of verlangen vaak naar een ambitieuze opdrachtgever en een sterke jury voor de beoordeling van hun dossier.

 

Ruimtelijke kwaliteit onder de aandacht

Om een breed publiek van opdrachtgevers warm te maken voor het debat rond ruimtelijke kwaliteit in Limburg, bouwt AW via verschillende activiteiten en blogs een inhoudelijk traject uit rond dit thema. Aan de blogs is telkens een video gekoppeld waarin verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, … kort hun visie toelichten.

1. Debat over publieke architectuur in Limburg – met Adinda Van Geystelen, artistiek directeur van Z33
2. Open Oproep als beproefd instrument – met Stefan Devoldere, decaan Faculteit Architectuur & Kunst UHasselt

Volgen nog: Igor Philtjens, Inge Moors, Mario Deputter, Chris Slaets, Véronique Claessens, Mark Schepers, Jan Thijs, Kelly Hendriks, Ben Voortmans, Joris Cox, Pirre Wuytack, …

 

Kennisdeling en reflectie

Architectuurwijzer organiseert een aantal architectuurlezingen die ingaan op het thema ruimtelijke kwaliteit. Deze momenten van kennisdeling en reflectie zijn nadien ook beschikbaar via het videokanaal.

Donderdag 8 oktober 2020, 20u15, C-mine
Lezing door Kelly Hendriks van B-ILD (B) – Bekijk de video.

Donderdag 11 februari 2021, 20u15, C-mine
Lezing door Sarah Poot van Poot Architectuur (B)

Donderdag 18 maart 2021, 20u15, C-mine
Lezing door Mechthild Stuhlmacher van Korteknie Stuhlmacher Architecten (NL)

Donderdag 7 oktober 2021, 20u15, C-mine
Lezing door Dieter Leysen van 51N4E (B)

 

EXPO ‘OPEN OPROEP – 20 JAAR ARCHITECTUUR IN PUBLIEKE OPDRACHT’

De reizende expo over de Open Oproep (gerealiseerd door Team Vlaams Bouwmeester, Universiteit Gent en VAi) past perfect bij het discours dat AW wil voeren. In Vlaanderen is veel architecturaal talent aanwezig, maar om één of andere reden lijkt dit niet altijd z’n weg naar Limburg te vinden. De beproefde Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester wordt slechts door enkele lokale besturen in de regio gebruikt. Vele publieke opdrachten worden gegund via een klassieke aanbestedingsprocedure, vaak met focus op een zo laag mogelijke (ereloon)prijs.

De Open Oproep brengt de ambities naar een hoger niveau. Deze procedure stelt publieke opdrachtgevers in staat op een transparante manier en met internationaal bereik een ontwerpteam aan te stellen voor hun projecten.