Doorzoek volledige site
23 november 2020

WIN. RE-ST publiceert Zwerfruimte, een uniek receptenboek voor een hoognodig ruimtelijk dieet

Illustratie | nai010 uitgevers

Waarom bouwen we meer dan we nodig hebben? Terwijl onze open ruimte schaarser wordt, hebben we nauwelijks oog voor de mogelijkheden van wat er al gebouwd is. Met de publicatie van 'Zwerfruimte - oplossingen voor een uit de hand gelopen bouwdrift' zet architectuur- en onderzoekspraktijk RE-ST de nodeloze groei van het gebouwde bestand op de agenda. Architectura.be mag drie exemplaren van dit boek uitgegeven door nai010 uitgevers wegschenken. Een vroeg kerstcadeau. 

Zwerfruimte is gebouwde en onbebouwde ruimte die we samen hebben geproduceerd maar dagelijks onderbenutten. Het is ruimte die op verschillende schalen overal en nergens aanwezig is. Niemand weet hoeveel zwerfruimte er precies is. In het detecteren, in kaart brengen en activeren van zwerfruimte ligt zowel een taak als een kans besloten voor de architect. Niet in ‘huisjes morsen’, maar in ontwerpen aan de herbestemming van wat er is en pas bouwen als het echt niet anders kan. 

Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (NL) voerden RE-ST in 2014 een onderzoek naar ‘de winst van het niet-bouwen’, dat zoveel betekent als het oplossen van ruimtelijke behoeften binnen het bestaande ruimtelijke aanbod. Het onderzoeksproject ‘zwerfruimte’ werd in 2018 gehonoreerd met het BWMSTR label en hun praktijk werd geselecteerd voor de IABR 2018+2020. Lees meer over het onderzoek.

De publicatie Zwerfruimte kan gezien worden als verlengstuk van de dagelijkse praktijk en het lopende onderzoek naar zwerfruimte. Onze omgeving bulkt van de zwerfruimte, on(der)benutte ruimte, op heel veel verschillende schaalniveaus. We blijven ruimte bij creëren, en dit terwijl we nauwelijks data hebben over het gebruik van dat wat er al is. Zwerfruimte is een uniek receptenboek voor een hoognodig ruimtelijk dieet. De publicatie bevat essays van journaliste Tine Hens, Dr. Roel de Ridder (UGent/UHasselt) en een inleiding door Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Bekijk de publicatie
 

 

WIN WIN WIN

Architectura.be mag drie exemplaren van dit boek wegschenken. Stuur als de bliksem een mail met jouw motivatie naar info@architectura.be, vergezeld van je naam en adres, en wie heb je binnenkort een origineel cadeau voor onder de kerstboom.