Doorzoek volledige site
26 november 2020

BOGDAN & VAN BROECK wint ontwerpwedstrijd brandweerkazerne en buurtsporthal Anderlecht

Zicht op de buurtsporthal en de inkom van de brandweerkazerne Illustratie | BOGDAN & VAN BROECK
Binnenplaats Illustratie | BOGDAN & VAN BROECK
Sporthal toegankelijk voor de buurt Illustratie | BOGDAN & VAN BROECK
Het dorp bovenop de interventietempel Illustratie | BOGDAN & VAN BROECK
Illustratie | BOGDAN & VAN BROECK
Illustratie | BOGDAN & VAN BROECK
Illustratie | BOGDAN & VAN BROECK

In opdracht van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting MSI ontwerpt BOGDAN & VAN BROECK tussen het Brussels Kanaal en de Bergensesteenweg een brandweerkazerne met garages, leefruimtes voor de brandweerlieden en een sportinfrastructuur die ook voor de buurt toegankelijk zal zijn. Voor dit project werkt BOGDAN & VAN BROECK samen met BAS, RCR studiebureau, iVec, Venac, studiov2 en BTV Control.

Divers sociaal-cultureel en stedelijk weefsel vertaald naar architectuur

Brussel is een stad met vele gezichten. Anderlecht omarmt die diversiteit: zowel de grote sociaal-culturele verscheidenheid, als de gevarieerdheid van het stedelijk weefsel waar huisvesting en industrie naast elkaar bestaan.

Die filosofie vertaalt BOGDAN & VAN BROECK naar de brandweerkazerne. Het team ontwerpt een brandweergebouw met een dorp op het dak van de interventietempel en een sporthal die met de buurt gedeeld wordt. De sheddaken en de overspanning van de sporthal symboliseren de affiniteit met de industriële structuren uit de buurt.

 

Interventietempel, dorp en wachtposten

In een brandweerkazerne zijn tijd en beweging belangrijk: het op tijd uitrukken van de brandweer, de brandweeroefeningen, professionele, maar ook recreatieve bewegingen…
Maar een brandweerkazerne is ook een plaats waar mannen en vrouwen wonen, werken, eten, studeren, slapen, en wachten op het volgende alarm...

"De brandweerkazerne is een interventietempel waar tijd en beweging in dienst staan van de urgentie. Bovenop deze interventietempel ontwikkelt zich een dorp waar huiselijkheid en rust heersen. De wachtposten verbinden deze verschillende werelden. Het is een geoliede machine op menselijke schaal", aldus Emilie Bechet, projectarchitect BOGDAN & VAN BROECK.

 

Het ontwerpteam vertaalt dit naar een architectuur met drie protagonisten: de interventietempel, het dorp en de wachtposten. De interventietempel bevat de garages en de technische zones. Ze ondersteunen een snel vertrek en een vlotte terugkeer van de brandweerwagens. Efficiëntie staat er voorop. Het dorp erbovenop is de thuisbasis van de brandweermannen en -vrouwen. De dynamiek is er heel verschillend. De menselijke maat heeft er de bovenhand. De interventietempel en het dorp zijn verbonden door de wachtposten, die, waar je je ook bevindt in het gebouw, zorgen voor een snelle route naar de vertrekzone, onmisbaar voor een brandweerkazerne. Door de interventietempel en het dorp echter van elkaar te scheiden, creëer je rust voor de 'bewoners’.

 

Solide sokkel voor interventietempel, lichter leefgebied voor dorp

Het geheel heeft een dubbele structuur. Corresponderend met de aard van de activiteiten die er plaatsvinden, is de interventietempel opgetrokken uit de ruwere materialen beton en baksteen. De bovenliggende structuur met het dorp is volledig in houtskeletbouw opgetrokken. De keuze voor deze structuur maakt grotere overspanningen mogelijk in de interventietempel en genereert een heel grote vrijheid in het dorp. Het laat ook een grote flexibiliteit toe voor de toekomst. 
 

"De MSI is tevreden dat het haar steentje kan bijdragen aan de operationalisering van het Kanaalplan door namens de toekomstige gebruikers een openbare voorziening te realiseren die zal beantwoorden aan de vereisten van functionele diversiteit, architecturale kwaliteit en lokale dienstverlening aan de burgers binnen het kanaalgebied", aldus Gilles Deforge, directeur MSI (sau-msi.brussels)

 

Sporten voor en met de buurt   
 
                          
Rechtstreeks toegankelijk via een aparte ingang voor de omwonenden, bevindt zich op de verdiepingen het sportcomplex met een ontspanningsruimte, twee zalen voor de zachtere sporten en de gevechtssporten, en een grote omnisporthal met zenitaal licht. De omnisporthal zal zowel door de brandweerlui als door de omwonenden gebruikt worden. Zo genieten die laatste van de faciliteiten van de brandweerkazerne, maar zonder toegang te hebben tot de zones die uitsluitend zijn voorbehouden voor de brandweer zelf. 

Het volume en de karakteristieke daken weerspiegelen de industriële gebouwen uit de omgeving. Samen met de wachtposten geven ze het sportcentrum een eigen identiteit langs het kanaal.