Doorzoek volledige site
25 november 2020 | ARCHITECTURA.BE

Hoe brengen architecten hun projecten graag in beeld?

We leven vandaag in een beeldmaatschappij. Daar is iedereen het roerend over eens. Maar hoeveel belang hechten architecten aan foto- en videobeelden om hun projecten in de kijker te zetten? En schakelen ze daarvoor professionals in? Wij legden de vraag voor aan 174 Nederlandstalige architecten in een online enquête. Wat blijkt: fotografie is behoorlijk ingeburgerd, vooral bij de grotere bureaus, maar van videobeelden is het potentieel nog onderbenut. 

Fotografie

Iets meer dan de helft van de architecten investeert regelmatig in professionele foto’s van hun projecten. 39% schakelt enkele keren per jaar een beroepsfotograaf in, 14% doet dat meer dan één keer per maand.

Als we de verschillende leeftijdscategorieën met elkaar vergelijken, valt het op dat de oudste generatie het minst openstaat voor de meerwaarde van beroepsfotografen en de jongste generatie het meest. Van architecten die geboren zijn na 1980 beweert slechts 15% nooit een beroepsfotograaf in te schakelen. Bij architecten die geboren zijn voor 1960 is dat vier keer meer. Architecten die geboren zijn in jaren 70 investeren het meest in professionele fotografie. 20% schakelt meer dan één keer per maand een beroepsfotograaf in.

Ook qua regio noteren we opmerkelijke verschillen. Limburgse en vooral Antwerpse architecten schakelen duidelijk meer beroepsfotografen in dan architecten in de andere provincies.

Hoe groter het bureau, hoe vaker men een beroep doet op een fotograaf. Van bureaus met elf tot vijftig medewerkers beweert 37% minstens één keer per maand professionele foto’s te laten maken en bij bureaus met meer dan vijftig medewerkers loopt dat op tot 70%. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Voor grote bureaus is pr veel belangrijker, zowel om opdrachtgevers te overtuigen als om mogelijke medewerkers aan te trekken. Grote bureaus zijn het aan hun imago verplicht om regelmatig uit te pakken met mooie beelden van hun referenties.

Wat het inschakelen van een fotograaf betreft, zou je verwachten dat er ook een grote kloof bestaat tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Dat verschil is er wel, maar het is niet zo uitgesproken als je misschien zou denken. Van de architecten die in de eerste plaats actief zijn in de woningbouw schakelt 13% regelmatig en 32% nooit een beroepsfotograaf in. Bij architecten die actief zijn in de utiliteitsbouw laat 21% nooit professionele foto-opnames maken, terwijl 17% dat minstens één keer per maand doet.


Video

Videobeelden worden nog niet vaak gebruikt om projecten in de kijker te zetten. 29% maakt (bijna) nooit filmpjes of laat er nooit maken. Slechts 22% schakelt daarvoor professionals in en 17% maakt zelf filmpjes van de referentieprojecten.

Het is niet de jongste generatie die het meest uitpakt met filmpjes, maar wel de generatie die geboren is in de jaren 60. Architecten van de jaren 70 en 80 houden elkaar wat dat betreft min of meer in evenwicht. De oudste garde maakt het minst gebruik van filmpjes.

Bij eenmansbureaus worden filmpjes quasi nooit gebruikt (2%). Pas vanaf elf medewerkers zal men ook investeren in professionele filmbeelden. Van de bureaus met meer dan vijftig medewerkers laat 20% regelmatig professionele filmpjes maken. Voor bureaus met elf tot vijftig medewerkers is dat 16%. Kleinere bureaus investeren daar nagenoeg nooit in, maar bureaus met twee tot vijf medewerkers zetten wel het meest in op eigen filmpjes, gevolgd door de bureaus met zes tot tien medewerkers.
 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen worden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.