Doorzoek volledige site
25 november 2020 | ARCHITECTURA.BE

Dirk Driesmans (Q-BUS): "Hoe groter een project, hoe interessanter en soms noodzakelijker BIM wordt om de zaken vlot te laten verlopen"

Illustratie | Dirk Driesmans

In het whitebook dat architectura.be en Redactiebureau Palindroom hebben gelanceerd over communicatie van en naar architecten, werd ook gepolst naar de rol die BIM speelt in de interne een externe communicatie én naar de BIM-software die ze gebruiken. Dat leverde heel verrassende resultaten op. Zo bleken er enorme regionale verschillen te bestaan wat de keuze van BIM-software betreft. Dirk Driesmans van Q-BUS Architectenbureau was een van de eersten in Limburg om BIM integraal toe te passen. "De winst van BIM zit volgens mij in 'professionalisering', waardoor we met ons team complexe en grotere opdrachten aankunnen", stelt hij.  

"Bij Q-BUS Architectenbureau werken we sinds 2007 met Revit. Vanaf 2016 zijn we op een jaar tijd volledig overgeschakeld naar de BIM-methodiek voor alle projecten. Van onze 16 teamleden zijn er 11 die BIM-modellen opbouwen, inclusief een BIM-manager." 

We waren in Limburg bij de eersten om BIM integraal toe te passen. Het verbaasde ons dat in die eerste jaren zo weinig bouwheren en aannemers klaar stonden om er optimaal gebruik van te maken. Dat is ondertussen positief geëvalueerd. We merken dat de werven waar het BIM-model centraal staat erg vlot verlopen en dat er een aangename sfeer van samenwerking ontstaat.

Op korte termijn is BIM voor een architectenbureau helaas geen kostenbesparing: het vergt een investering die niet meteen gecompenseerd wordt door tijdwinst. Het voordeel zit o.a. in het verhogen van de accuraatheid van het ontwerp, waardoor de uitvoering vlotter en aangenamer is.

Maar de uiteindelijke winst zit volgens mij in “professionalisering”, waardoor we met ons team complexe en grotere opdrachten aankunnen, zodat we een interessante partij zijn voor professionele bouwheren, projectontwikkelaars en grote aannemers. Hoe groter een project, hoe interessanter en soms noodzakelijker BIM wordt om de zaken vlot te laten verlopen. We zijn blij dat we in de eerste enquête reeds in de cijfers zaten van de architecten die voluit voor BIM zijn gegaan.

 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.