Doorzoek volledige site
25 november 2020 | RIK NEVEN

Whitebook architectura.be en Redactiebureau Palindroom brengt communicatievoorkeur van architecten in beeld

Hoe wordt er het best gecommuniceerd naar architecten en hoe communiceren architecten zelf naar de buitenwereld? Die vragen vormden het uitgangspunt van een grootscheepse enquête van architectura.be en Redactiebureau Palindroom met als sluitstuk een whitebook (download hier) van 130 pagina’s, gecombineerd met twee webinars.

Communicatie naar architecten

De rol van de architect in het bouwproces mag je niet onderschatten. Hij of zij is en blijft de belangrijkste voorschrijver die bepaalt welke materialen en technieken er in een bouwproject toegepast zullen worden.

Daarom is het van cruciaal belang voor bouwgerelateerde bedrijven om  op de juiste manier naar architecten te communiceren als ze willen dat hun (nieuwe) oplossingen voorgeschreven worden. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe willen architecten het liefst geïnformeerd worden over nieuwe producten en diensten? Die vraag vormde het uitgangspunt van de enquête van architectura.be waaraan 174 architecten hebben deelgenomen.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen in de enquête en whitepaper: geven architecten de voorkeur aan online of offline content? Welke magazines en websites volgen ze? Welke beurzen bezoeken ze? Welke labels kennen ze in hoeverre zijn die bepalend voor hun materiaalkeuze?

Vier jaar geleden hebben architectura.be en Redactiebureau Palindroom een soortgelijke enquête uitgevoerd met deels dezelfde vragen. Dat maakt het mogelijk om na te gaan of zich op die vier jaar tijd bepaalde evoluties aftekenen. Die evoluties zijn er absoluut. Onder meer de beursbezoeken, de afweging tussen offline en online informatie en de kennis en het gebruik van labels zijn op vier jaar tijd sterk geëvolueerd.
 

Communicatie van architecten

Nieuw ten opzichte van de vorige enquête is dat er deze keer niet alleen gepolst werd naar de communicatie naar, maar ook naar de communicatie van architecten. Hoe profileren ze hun bureau en hun werk bij (potentiële) klanten?  Hoe belangrijk is hun website? En hoe gaan ze om met sociale media? 

In het onderzoek werden zeker niet alle architecten over één kam gescheerd. De enquêtetool liet ons toe te segmenteren zodat we konden kijken of er aantoonbare verschillen bestaan tussen jonge en oudere architecten, tussen kleinen en grote bureaus, tussen de verschillende provincies, enz.

 

Architecten aan het woord

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Extra duiding is geen overbodige luxe. En niemand kan beter uitleggen wat de architect al dan niet belangrijk vindt dan de architect zelf. Daarom komen in het whitebook niet minder dan 15 Vlaamse architecten aan het woord die elk één specifiek item van het onderzoek toelichten.

In het whitebook vind je bijdragen van:

Edward Sorgeloose (Edward Sorgeloose Architecture)
Eef Van Meer (OM/AR)
Stefaan Evers (a2o architecten)
Arthur Van Cauwenberghe, Sofie Eggermont en Pieter De Smet (Abscis Architecten)
Rita Agneessens (Link Lab)
Bart Cobbaert (DENC!-STUDIO)
Mieke Goris (Architects in Motion)
Massimo Pignanelli (UAU collectiv)
Maarten Van der Linden (BAST Architects & Engineers)
Dirk Driesmans (Q-BUS Architectenbureau)
Ruben Van de Walle (Studio V2)
Bart Verheyen (Stramien)
Kris Blykers (BLIEBERG, architects of a circular economy)  


Webinar

De architecten worden niet alleen aan het woord gelaten in het whitebook, maar ook in de twee webinars die Redactiebureau Palindroom organiseert rond dit onderzoek. Meer info over deze webinars vind je hier.
 

Whitebook downloaden?

Wie een exemplaar van het whitebook wenst, kan dat via deze link downloaden. Omdat het niet evident is om 130 pagina’s door te nemen op een beeldscherm, kan je ook een geprint exemplaar van het whitebook bestellen. Hiervoor vragen we een tussenkomst van €25 voor de druk- en portkosten.