Doorzoek volledige site
01 december 2020 | ARCHITECTURA.BE

Rita Agneessens (Link Lab) 'Hebben (of maken) steeds meer architecten geen tijd om tijdschriften te lezen?'

Illustratie | Rita Agneessens

In de grootscheepse enquête die architectura.be en Redactiebureau Palindroom hielden over de communicatie van en naar architecten peilden we ook naar in hoeverre architecten geprinte magazines lezen . We hebben niet alleen gepolst naar de architectuurvakbladen die de architecten kennen en al dan niet aandachtig lezen maar ook naar de waardering voor deze titels. In het whitebook dat we over deze enquête gepubliceerd hebben laat Rita Agneessens (Link Lab) haar licht schijnen op de resultaten. Haar valt vooral op dat zelfs de meest populaire vakbladen niet of nauwelijks bekeken worden. Ze pleit dan ook voor een verdere digitalisering van deze magazines. 

Dit deel van de enquête van architectura polste naar het leesgedrag van architecten voor wat betreft de vakbladen. Het ging heel duidelijk om het B2B-segment, m.a.w. magazines die zich specifiek richten tot architecten en aanverwante (ontwerp)disciplines. 

Uit de antwoorden wordt duidelijk welke magazines meer of minder gelezen worden, alsook de appreciatie die eraan gegeven wordt door de lezers. Daarbij valt  op dat de meest gelezen vakbladen die met een gratis verspreiding zijn,  n.a.v. de inschrijving bij de orde of een andere beroepsvereniging. A+ vormt daar (deels) een uitzondering op, daar zij sinds 2009 onafhankelijk werken via abonnementen. Maar hun blijvende populariteit is wellicht mede te danken aan het feit dat het vroeger inbegrepen was in de inschrijving bij de orde, wat ook blijkt uit de leeftijd van de grootste groep lezers.

Let op, dit doet niets af van de kwaliteit van een tijdschrift zoals A+. Wie tijd en zin heeft om inhoudelijk interessante analyses te lezen over ons vakgebied, kan in verschillende van de genoemde publicaties aan zijn trekken komen. Maar misschien moeten we ook wat dieper op de conclusies durven ingaan. Zelfs het meest populaire vakblad werd door bijna 25% van de respondenten niet of nauwelijks bekeken. Dit loopt op tot 63% voor andere bladen.

Moeten we dan niet durven stellen dat steeds meer architecten geen tijd hebben (of maken) om tijdschriften te lezen? In de digtale wereld van vandaag wordt steeds meer naar alternatieven gekeken. Sommige vakbladen kunnen (deels) online geraadpleegd worden, maar wij hebben geen enkele iphone / tablet app gevonden. In een wereld waar steeds meer paperless en op verplaatsing gewerkt wordt, en waar zoveel informatie online te vinden is, zouden uitgevers kunnen nadenken over hoe ze daarop kunnen inspelen. Zeker om de jongere generaties te bereiken. 

Zoveel mensen lezen tegenwoordig niet alleen hun kranten via een app, maar ook nieuwsmagazines en andere… Misschien zouden meer mensen tijd vinden in de verloren momenten om ook architectuurartikels te lezen, als men ze via dezelfde kanalen snel zou kunnen raadplegen. Het lijkt ons een relevante piste de interessante analyses en artikels bij een groter aantal lezers te brengen.

 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.