Doorzoek volledige site
01 december 2020 | ARCHITECTURA.BE

Welke digitale nieuwsbrieven lezen architecten?

Uit de enquête van architectura.be en Redactiebureau Palindroom bij 174 Nederlandstalige architecten blijkt dat architecten sterk de voorkeur geven aan online informatie. Dat kan via Google, maar ook via de digitale nieuwsbrieven die architecten wekelijks of maandelijks in hun mailbox krijgen. Daarom mocht een vraag over de digitale nieuwsbrieven die de architecten lezen niet ontbreken.

Sommige nieuwsbrieven vormen een online tegenhanger van een geprint magazine. Dat is bijvoorbeeld het geval voor A+, Architectenkrant en FocusArchi. De NAV-website en nieuwsbrieven staan op zichzelf hoewel er ook af en toe een overslag is met de geprinte media van NAV of waar ze mee samenwerken (Dimension en NAV News). Architectura.be is een website die 100% voor online informatie gaat. Er bestaat met andere woorden geen geprinte versie van architectura.be.

Net als bij de geprinte media hebben we ook voor de digitale nieuwsbrieven enerzijds gevraagd of de architecten deze newsletters kennen en of ze deze al dan niet aandachtig doornemen en anderzijds welke nieuwsbrieven ze het meest waarderen. Behalve de ‘usual suspects’ (architectura.be, NAV, A+, Architectenkrant en FocusArchi) hebben we ook enkele ‘buitenbeentjes’ opgenomen in de vragenlijst, zoals bijvoorbeeld VIBE en PIXII. Het gaat hier niet om typische architectuursites, maar wel om organisaties die zich toeleggen op duurzaam bouwen. Hierbij beperken ze zich niet tot architecten, maar richten ze zich eveneens tot andere bouwprofessionals en soms zelfs ook tot particulieren. We hebben de nieuwsbrieven van deze organisaties eveneens toegevoegd aan de lijst omdat een samenwerking met PIXII aan de oorsprong lag van deze enquête en ook wel omdat we goede contacten onderhouden met deze twee organisaties.

Instsite.be, een zustersite van architectura.be, is ook een geval apart omdat deze website eerder focust op interieurarchitecten en designers dan op architecten. Ook Bativox is enigszins een vreemde eend in de bijt omdat het zich niet enkel richt naar de voorschrijvers, maar meer nog naar de uitvoerders (lees: de aannemers). 

Het is natuurlijk een beetje raar dat we in deze enquête ook peilden naar het leesgedrag en de waardering van onze eigen websites architectura.be en intsite.be. Het zou daarentegen misschien nog eigenaardiger zijn als we een hele enquête zouden uitwerken rond communicatie naar architecten zonder hierin vragen over onze eigen websites te integreren. Voor ons is dit immers de uitgelezen manier om zicht te krijgen op ons leesbereik en de waardering bij onze doelgroep – zowel in het algemeen als bij afzonderlijke segmenten van deze doelgroep. Hoewel we dus betrokken partij zijn, maken we er een erezaak van om ons in deze analyse absoluut niet te bezondigen aan partijdigheid. We bespreken de cijfers alsof deze media volledig losstaan van ons. 

De eerlijkheid gebiedt ons wel te vermelden dat de oproep om aan deze enquête deel te nemen veelvuldig gecommuniceerd werd via architectura.be. We hebben eerst een algemene mail gestuurd naar het volledige architectenkorps, maar hebben nadien nog reminders verstuurd via onze website, nieuwsbrieven en social media. De vaste architectura.be-aanhangers zullen dus iets beter vertegenwoordigd zijn dan andere architecten. Hierdoor zou het kunnen dat sommige resultaten iets meer in ons voordeel zijn uitgedraaid dan wanneer een extern bureau de enquête zou hebben uitgevoerd en de oproep zou hebben gelanceerd.

Net als bij de geprinte magazines zien we dat de cijfers voor de nummers 1 en 2 (NAV en architectura.be) dicht bij elkaar liggen, dat er een vrij grote kloof is met de nummers 3 en 4 (A+ en Architectenkrant) en dat er nadien weer een vrij grote kloof is met de andere digitale nieuwsbrieven (PIXII, VIBE, BVA, intsite.be, FocusArchi en Bativox). De nieuwsbrieven van architectura.be en NAV worden duidelijk het meest gelezen. 49% beweert de nieuwsbrieven van architectura.be (redelijk) aandachtig te lezen en nog eens 36% zegt dat hij deze ‘newsletters’ vluchtig doorneemt. Voor NAV liggen die scores in dezelfde lijn: 49% aandachtige lezers en 33% vluchtige lezers.

Ook in de waarderingscijfers wordt die volgorde aangehouden: de eerste plaats is voor architectura.be met 29%, dat 3% beter doet dan NAV (26%). NAV haalt dus zowel bij offline- (NAV News) als bij onlinemedia een tweede plaats. Op de derde plaats bij de digitale nieuwsbrieven, zowel inzake leesgedrag als waardering, treffen we A+ aan, dat een iets hogere score haalt dan de nummer 4: Architectenkrant. Bij de waardering (14 tegenover 11%) is het verschil tussen A+ en Architectenkrant groter dan bij het leesgedrag (2,5 versus 2,46 %).

A+ en Architectenkrant kwamen we ook al tegen bij de geprinte media. A+ deed het bij de geprinte media merkelijk beter met een eerste plaats. Bij Architectenkrant zien we net het omgekeerde. Dat staat in de tweede helft van de rangschikking bij de geprinte media, maar haalt met een vierde plaats een betere score bij de onlinemedia. A+ scoort met andere woorden beter in print dan digitaal en Architectenkrant doet het beter digitaal dan in print.

FocusArchi, een relatief nieuw medium, haalt nog net de top 5 bij het leesgedrag, maar scoort minder goed qua waardering. Inzake leesgedrag halen vier nieuwsbrieven ongeveer dezelfde score als FocusArchi: de nieuwsbrieven van BVA (Beroepsvereniging Vlaamse Architecten), intsite.be, VIBE en PIXII. Tot slot is er nog Bativox, dat redelijk goed onthaald wordt bij aannemers, maar minder populair is bij architecten.

 

Verschillen leesfrequentie en waardering per segment

Zijn er verschillen als we deze cijfers opsplitsen per segment? Zeker wel, maar net als bij de offlinemedia zijn de afzonderlijke segmenten te klein en zijn ook de verschillen vaak te klein om er duidelijke conclusies uit te kunnen trekken. Toch kunnen we wel degelijk enkele opvallende verschillen aanstippen. 

LEEFTIJD
In tegenstelling tot bij de geprinte media is het niet de oudste generatie architecten die de digitale nieuwsbrieven het vaakst doorneemt, maar wel de generatie die geboren is in de jaren 70. De cijfers van de jongste generatie (geboren in 1980 of later) liggen dan weer merkelijk lager.

De nieuwsbrieven van NAV worden meer gelezen door de oudere architecten (geboren voor 1970), maar de nieuwsbrieven van architectura.be eerder door de jongere architecten (geboren in 1970 of later). Qua waardering scoort architectura.be in alle leeftijdscategorieën lichtjes hoger dan NAV. De nieuwsbrieven van VIBE, PIXII en BVA vinden vooral lezers bij de middengeneratie (geboren tussen 1960 en 1979), maar minder bij de oudste en de jongste generatie. In vergelijking met de andere leeftijdscategorieën worden A+ en Architectenkrant minder gelezen door de jongste generatie. De waarderingscijfers sluiten daarbij aan. Bativox scoort vooral bij de oudste generatie architecten. Qua waardering zijn de verschillen per leeftijdsgroep te klein om er conclusies aan te verbinden.


REGIO
Over heel Vlaanderen bekeken, hebben NAV en architectura.be dezelfde score qua leesfrequentie (49% van de respondenten die de nieuwsbrieven aandachtig of redelijk aandachtig leest). Er zijn echter wel regionale verschillen. NAV doet het beter in Vlaams-Brabant en Antwerpen, architectura.be haalt hogere scores in West-Vlaanderen en Limburg. Qua waardering scoort architectura.be wel overal lichtjes beter dan NAV, met Limburg als uitschieter.

A+ haalt zijn beste score qua leesfrequentie in Limburg en Antwerpen, Architectenkrant in Vlaams-Brabant en Antwerpen. A+ doet het minder goed in West-Vlaanderen, Architectenkrant slaat niet zo goed aan in West-Vlaanderen en Limburg. PIXII, VIBE en BVA halen qua leesfrequentie de beste scores in West-Vlaanderen en Antwerpen.


GROOTTE VAN HET BUREAU
De scores van de leesfrequentie gaan bij architectura.be in stijgende lijn naarmate de grootte van het bureau toeneemt. Voor NAV zien we net het omgekeerde. NAV haalt betere leesscores bij bureaus tot vijf personen, architectura.be bij bureaus vanaf zes personen. Qua waardering haalt architectura.be in elke categorie iets hogere cijfers of een even hoog cijfer als NAV.  

A+ doet het qua leesfrequentie het best bij bureaus van 6 tot 10 medewerkers. Qua waardering scoort A+ merkelijk beter bij grote dan bij kleine bureaus. Architectenkrant wordt meer gelezen door kleine dan door grote bureaus en haalt de hoogste waardering bij bureaus van 2 tot 5 medewerkers.


WONINGBOUW VERSUS UTILITEITSBOUW
Over het algemeen nemen woningbouwarchitecten digitale nieuwsbrieven iets aandachtiger door dan architecten die focussen op utiliteitsbouw. Architectura.be scoort een tikkeltje beter dan NAV bij woningbouwarchitecten, NAV doet het iets beter bij utiliteitsbouwarchitecten. Qua waardering haalt architectura.be in beide segmenten een iets hogere score. Qua leesfrequentie is ervoor A+ en Architectenkrant geen verschil als je woningbouw vergelijkt met utiliteitsbouw. Qua waardering scoort A+ duidelijk beter bij utiliteitsbouwarchitecten en haalt Architectenkrant een hogere score bij woningbouwarchitecten.
 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.