Doorzoek volledige site
01 december 2020 | ARCHITECTURA.BE

Bart Cobbaert (DENC!-STUDIO): 'Een digitale nieuwsbrief moet toegevoegde waarde kunnen bieden'

Illustratie | Bart Cobbaert

Uit de enquête van architectura.be en Redactiebureau Palindroom bij 174 Nederlandstalige architecten blijkt dat architecten sterk de voorkeur geven aan online informatie. We hebben in onze enquête dan ook gepeild naar welke digitale nieuwsbrieven de architecten lezen, of ze deze al dan niet aandachtig doornemen en welke nieuwsbrieven ze het meest waarderen. In het whitebook dat we publiceerden rond de resultaten van de enquête neemt Bart Cobbaert van DENC-STUDIO! dit aspect onder de loep. Voor hem moet een digitale nieuwsbrief vooral toegevoegde waarde kunnen bieden gezien het alsmaar groeiende aanbod. 

Gezien het alsmaar groeiende aanbod moet een digitale nieuwsbrief toegevoegde waarde kunnen bieden. Zoniet dikt die enkel het aantal ongelezen berichten en daarna de prullenmand aan. 

Geen degelijke nieuwsbrief zonder content, content, content... werkend als een magneet, een poort naar méér. Door middel van enkele prikkelende titels, korte en vlot leesbare teksten, wervende foto’s en soms zelfs video, weet een goede digitale nieuwsbrief de lezer te laten klikken. Achter de klik
vinden we dan portaalsites met gevarieerde inhoud: actualiteit, projecten, dossiers, kalender,… en ja, liefst ook een opinie.

Zowel architectura.be als het NAV bieden een breed scala aan informatie. De projecten die ze in de kijker stellen zijn niet enkel the usual suspects. De obligatoire productvermeldingen overheersen niet en doen geen afbreuk aan de inhoud.

Beide organisaties steken hun nek uit (bv. ‘Belgian Architects Declare’), doen aan onderzoek (bv. ‘waterrobuust bouwen’, ‘circulair bouwen’, BIM…), ondersteunen (bv. ‘lerende netwerken’) en verdedigen de belangen van hun doelgroep met verve. Het is telkens weer uitkijken naar de scherpe ‘Steen & Been’-pen van Filip Canfyn.

De nieuwsbrieven zijn geen stuiptrekkingen van slapende organisaties. We zien het NAV, architectura.be en hun vertegenwoordigers dan ook geregeld verschijnen op beurzen (bv. ‘Architect@Work’). Ze hebben een gezicht. Door de hoge publicatiefrequentie kan vooral architectura.be kort op de bal spelen. We vinden er nieuws dat we niet elders al vijf maal hebben gelezen.

De digitale nieuwsbrieven van PIXII en A+ zijn zeer degelijk. Ze belichten een minder brede inhoud, maar graven des te meer in de diepte. Ze zijn meer dan de moeite om te lezen in hun specifiek vakgebied.

 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.