Doorzoek volledige site
01 december 2020 | ARCHITECTURA.BE

Welke beurzen bezoeken architecten?

Uit de enquête die architectura.be en Redactiebureau Palindroom hebben afgenomen bij 174 Nederlandstalige architecten blijkt dat het niet meer zo evident is om architecten naar een beurs of event te lokken. Van de tien manieren om geïnformeerd te worden over nieuwe producten staat een beursbezoek op de zevende plaats. De coronacrisis heeft de situatie alleen maar verergerd en het is vooralsnog onduidelijk wat 2021 zal brengen. Over het algemeen kunnen we stellen dat het beursbezoek is afgenomen ten opzichte van vier jaar geleden. Opvallend is wel dat dit niet voor alle beurzen geldt. Architect@Work stijgt van 40 naar 50% en steekt Batibouw zo voorbij als best bezochte beurs door architecten. Ook de Interieurbiënnale gaat erop vooruit – van 29 naar 41% – en laat Batibouw achter zich.

Vooraleer de coronacrisis roet in het eten kwam gooien, was er aan beurzen voor bouwprofessionals en architecten alleszins geen gebrek in België. De beurzen voor architecten kan je grosso modo indelen in vier categorieën.


Algemene b2c-bouwbeurzen

Algemene b2c-beurzen mikken vooral op particuliere bouwers, maar richten zich ook tot de architecten en andere voorschrijvers. Batibouw is het bekendste voorbeeld, maar ook BIS in Gent en Bouw & Reno in Antwerpen behoren tot dezelfde groep. De Interieurbiënnale hoort daar in principe ook bij, maar verschilt toch sterk van de bovengenoemde beurzen. De Interieurbiënnale is specifiek toegespitst op design en interieur en focust ook heel sterk op een b2b-publiek. Daarnaast heeft de beurs een redelijk internationale reputatie opgebouwd en lokt ze dus ook heel wat buitenlandse bezoekers.


Algemene b2b-bouwbeurzen

De algemene b2b-beurzen richten zich tot alle bouwprofessionals. Architecten horen daar ook bij, maar vormen niet het belangrijkste segment. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan Realty, hoewel dat in de eerste plaats een vastgoedbeurs en minder een bouwbeurs is. Utility2Build en Builty hoorden daar ook bij, maar bestaan intussen niet meer. Een teken aan de wand dat het voor b2b-beurzen voor de bouwsector niet evident is om definitief door te breken en uit te groeien tot een vaste waarde.


Themagebonden b2b-beurzen

Deze beurzen richten zich net als de vorige categorie tot bouwprofessionals, maar focussen op één bepaald onderdeel van het bouwproces. Typische voorbeelden hiervan zijn Dag van de Afwerking en Belgian Roof Day. Gezien die specifieke focus is het evident dat de doelgroep van deze beurzen in de eerste plaats bestaat uit respectievelijk afwerkers en dakwerkers. Ook hier probeert men de voorschrijvers bij te betrekken, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. De interieurbeurs Intirio kan in zekere zin ook in deze categorie ondergebracht worden, maar ze is intussen stopgezet.

 

Vakbeurzen specifiek voor (interieur)architecten

Ten slotte zijn er nog de beurzen die specifiek bedoeld zijn voor (interieur)architecten. Het schoolvoorbeeld hiervan is Architect@Work, een concept dat gestart is vanuit Kortrijk XPO, maar dat nu internationaal actief is. De Interieurbiënnale behoort in zekere zin ook tot deze categorie. Particulieren kunnen deze beurs ook wel bezoeken, maar het publiek bestaat toch voor een heel groot deel uit b2b-personen. Ook I am Architect en Architop in Antwerpen behoorden tot die groep, maar deze beurzen bestaan intussen niet meer. Een nieuwkomer in deze categorie is de Plus Point River Cruise. Een cruiseboot meerde aan in vijf Belgische steden en elke standhouder kreeg een kajuit ter beschikking om architecten te ontvangen. Deze beurs werd niet in de vragenlijst opgenomen. Jammer, want de twee eerste edities waren veelbelovend.

We hebben de architecten gevraagd om in een lijst van twaalf aan te duiden welke beurzen ze de laatste twee jaar bezocht hadden. Er waren enkele beurzen bij die zo’n lage score haalden dat we ze hier niet opgenomen hebben (Intirio, Batireno, Bois & Habitat en Energies & Construction). Hou er wel rekening mee dat dit enkel cijfers zijn voor Vlaanderen. De twee laatstgenoemde beurzen vonden plaats in Wallonië en zijn vaker bezocht door Waalse architecten. We hebben dezelfde vraag ook in 2016 gesteld. Dat maakt het mogelijk om het beursbezoek van nu te vergelijken met dat van vier jaar geleden.

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat het beursbezoek is afgenomen. Als je de percentages van alle beurzen optelt, kom je voor 2016 uit op 185. In 2020 is dat gedaald tot 156, een daling van circa 15%. De best scorende beurs haalde bij de vorige enquête een percentage van 75%, maar nu is dat gezakt tot 50%. Die neerwaartse trend geldt echter niet voor alle beurzen. De beurzen die zich specifiek tot architecten richten, doen het beter dan vier jaar geleden. Architect@Work stijgt van 40 naar 50% en steekt Batibouw zo voorbij als best bezochte beurs door architecten. Ook de Interieurbiënnale gaat erop vooruit – van 29 naar 41% – en laat Batibouw achter zich.

Batibouw krijgt serieuze klappen en zakt fors wat het architectenbezoek betreft. Waar het in 2016 nog een score van 75% haalde, is dat in 2020 gedaald naar 39%, waarmee Batibouw meteen ook van de eerste naar de derde plaats zakt, achter Architect@Work en de Interieurbiënnale van Kortrijk. De zakkende bezoekersaantallen van Batibouw zijn een algemeen verschijnsel, maar laten zich sterk voelen bij architecten en andere b2b-bezoekers. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat enkele vaste standhouders die sterk geënt zijn op architecten besloten hebben om, al dan niet tijdelijk, weg te blijven van Batibouw. Sommige daarvan, zoals Knauf en Nelissen Steenfabrieken, hebben het geld dat ze hiermee bespaarden geïnvesteerd in een eigen beurs of evenement. Het valt af te wachten of deze gewezen standhouders dit concept zullen doortrekken of dat ze zich in de toekomst opnieuw zullen tonen op Batibouw. Batibouw is zich bewust van het probleem en heeft zijn beursconcept in 2020 dan ook drastisch hervormd. De editie van 2020 viel echter samen met het uitbreken van de coronacrisis, waardoor het moeilijk uit te maken valt in hoeverre het concept aansloeg bij architecten. Batibouw wil in de toekomst zeker architecten blijven aantrekken. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de Belgian Building Awards enkele jaren geleden opnieuw werden opgestart, aangevuld met een galadiner en een keynotespeaker. Maar ook via enkele andere initiatieven en specifieke evenementen blijft Batibouw inspanningen leveren om de architect te bereiken.

Realty is een relatief nieuwe beurs die zich focust op vastgoed. Deze beurs doet het bij architecten redelijk goed met 13% bezoekers. De algemene bouwbeurzen (categorie a) en de themagebonden b2b-beurzen kunnen architecten nog minder charmeren dan in 2016. BIS zakt van 16 naar 10%, Bouw & Reno van 8 naar 3%, Belgian Roof Day van 3 naar 2% en de Dag van de Afwerking van 3 naar 1%.


Hoe beoordelen architecten deze beurzen?

We hebben niet alleen gevraagd welke beurzen de architecten bezochten, maar ook hoe ze de beurzen die ze bezocht hebben beoordelen. We geven alleen de cijfers van de vijf best bezochte beurzen weer. Voor de andere beurzen waren er niet voldoende cijfers voorhanden om representatief te zijn.

Qua waardering zien we net dezelfde volgorde als bij de vorige vraag over het beursbezoek. Met één uitzondering: Batibouw staat qua beursbezoek op plaats 3, maar qua waardering op plaats 5. Architect@Work en de Interieurbiënnale bekleden net als bij het beursbezoek de eerste twee plaatsen,
met een minimaal overwicht voor Architect@Work. Deze waarderingscijfers komen ongeveer overeen met die van 2016. 

 

Waarom bezoeken architecten beurzen?

Om een zicht te krijgen op de belangrijkste reden voor architecten om een beurs te bezoeken, schotelden we hen vijf mogelijkheden voor. Bij elke optie moest de architect een score invullen. Het totaal moest 100 zijn. Nieuwe producten leren kennen blijft de belangrijkste reden met een score van 45%, een lichte daling ten opzichte van 2016. De tweede belangrijkste reden is het opvragen van concrete info voor een specifiek project, maar deze optie scoort duidelijk minder dan vier jaar geleden: 20% in 2020 tegenover 29% in 2016. Networking scoort op zijn beurt veel beter dan bij de vorige enquête. Het stijgt van 11 naar 21%. Het seminarieprogramma blijft nagenoeg status quo (9% in 2016, 10% in 2020).

 

Beursbezoeken bekeken per segment

LEEFTIJD
Het hoogste beursbezoek vind je bij de jongste generatie architecten, het laagste bij de oudste generatie. Dat geldt voor alle beurzen, met uitzondering van Realty. Architect@Work kan alle generaties bekoren, maar scoort toch het best bij de allerjongste en de alleroudste generatie. De Interieurbiënnale scoort duidelijk het best bij de jonge garde.

REGIO
Vlaams-Brabantse en Limburgse architecten gaan het minst naar beurzen (gemiddelde score van 23 en 25%), West-Vlaamse architecten het meest (gemiddelde score van 36%). De hoge score van West-Vlaanderen mag niet los gezien worden van het feit dat de twee best scorende beurzen (Architect@work en Interieurbiënnale) beide plaatsvonden in Kortrijk. Het was de bedoeling om in 2020 ook een editie te organiseren in Brussel, maar dat is niet doorgegaan vanwege corona. Architect@Work haalt met 82% alleszins een heel hoge score bij West-Vlaamse architecten. Oost-Vlaanderen
komt op de tweede plaats met 55%. 

Dat regionale effect speelt minder bij de Interieurbiënnale. Daar prijkt West-Vlaanderen ook op de eerste plaats met 50%, maar Antwerpen haalt een even hoge score en Limburg, nochtans ver verwijderd van Kortrijk, doet het eveneens goed met 41%. Voor de Interieurbiënnale is de locatie dus minder een troef of drempel dan voor Architect@Work. Voor Batibouw scoren de West-Vlaamse architecten het laagst. 23% van de West-Vlaamse architecten heeft Batibouw de voorbije twee jaar bezocht – 16% minder dan het gemiddelde. Wellicht houden de afstand en het feit dat velen onder hen al twee andere vakbeurzen bezocht hebben de West-Vlaamse architecten tegen om de verplaatsing naar Brussel te maken. 

Batibouw scoort het best bij de Vlaams-Brabantse architecten (50%) en hun Oost-Vlaamse collega’s (48%), maar duidelijk minder goed bij hun Limburgse (34%) en Antwerpse confraters (37%). Dat heeft zeker te maken met de filegevoeligheid van Brussels Expo. Wie van Limburg of Antwerpen komt, staat langer stil op de Brusselse ring dan architecten die uit Vlaams-Brabant of Oost-Vlaanderen komen. Vandaar de beslissing van Batibouw om de openingsuren aan te passen en de deuren pas rond de middag te openen. Of dat al dan niet een positief effect gehad heeft, is moeilijk vast te stellen omdat de editie van 2020 gelijktijdig plaatsvond met de uitbraak van het coronavirus, wat zeker een effect heeft gehad op het bezoekersaantal.

Voor Realty valt op dat het beter scoort bij de Antwerpse architecten (21%) dan bij de West-Vlaamse architecten (18%), hoewel de jongste editie van de beurs plaatsvond in Knokke. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat het hier om een vastgoedbeurs gaat. De Antwerpse architect werkt meer voor projectontwikkelaars dan de gemiddelde architect. In heel Vlaanderen vormt de projectontwikkelaar voor 43% van de architecten een van de belangrijkste klanten. In Antwerpen bedraagt dat cijfer 54%. Bovendien heb je in Antwerpen ook meer grote bureaus en is netwerken in de vastgoedsector voor hen veel belangrijker dan voor andere bureaus.

GROOTTE VAN HET BUREAU

Architecten die een eenmansbureau runnen, gaan veel minder naar beurzen dan architecten die bij een groter bureau werken. Voor eenmansbureaus ligt het gemiddelde over alle beurzen heen op 24%, terwijl dat bij de andere architecten tussen 32 en 35% schommelt. Bij architecten met een eenmansbureau scoort Batibouw nog altijd het best. Bij de grotere bureaus doen Architect@Work en de Interieurbiënnale het beter.

WONINGBOUW VERSUS UTILITEISBOUW

Architecten die actief zijn in de utiliteitsbouw gaan iets meer naar beurzen dan architecten die actief zijn in de woningbouw. Architect@Work en zeker Realty zijn duidelijk populairder bij utiliteitsbouwarchitecten dan bij woningontwerpers. Voor de Interieurbiënnale en Batibouw is er weinig verschil tussen deze twee groepen. De BIS-beurs scoort dan weer merkelijk beter bij woningbouwarchitecten dan bij utiliteitsbouwarchitecten.

 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.