Doorzoek volledige site
10 december 2020

De cruciale rol van ventilatie in een gezonde leeromgeving

Illustratie | © Ventilair

Om zich ten volle te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen een kwaliteitsvolle, gezonde en veilige leeromgeving nodig. Onvoldoende kwaliteit van de binnenlucht kan immers leiden tot sufheid, concentratieproblemen, hoesten, niezen, hoofdpijn en tal van andere klachten. Een ideale balans tussen temperatuur, ventilatie en verlichting is essentieel om het leervermogen en de prestaties te optimaliseren en ziekteverzuim te minimaliseren.

Het is wettelijk bepaald dat het CO₂-gehalte in werkplaatsen, zoals scholen, niet meer dan 900 deeltjes per miljoen mag bevatten, en dit gedurende minstens 95% van de dag. Uit onderzoek bleek al dat een klaslokaal zonder ventilatie of verluchting na een halfuur al aan een waarde zit van 1500 deeltjes per miljoen. Dat betekent dat de luchtkwaliteit er bijzonder slecht is en daarom is het dus verplicht om te zorgen voor een continue luchtstroom. Dat is het geval bij 60-70% van de oudere schoolgebouwen.

Naar aanleiding van COVID-19 is er meer dan ooit aandacht voor gezonde lucht om de verspreiding van het virus in te perken. Kleine deeltjes speekseldruppeltjes blijven langer in de lucht hangen, en bij slechte ventilatie kan de concentratie hoog oplopen waardoor er meer risico is op besmetting. Ventilatie wordt daarom aangestipt als een van de belangrijkste maatregelen noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hoe kan Ventilair Group als fabrikant en verdeler van ventilatie-oplossingen zijn steentje bijdragen? Ventilair Group begrijpt als geen ander dat elk project anders is en een andere oplossing vereist. Zij het een oplossing die budgetvriendelijk is en onmiddellijk implementeerbaar is, zij het een oplossing die ook aan de toekomst denkt en volledig geïntegreerd en energetisch is.

 

Flexroom Concept

Met een Flexroom oplossing ontwerpt Ventilair een flexibele remediërende oplossing. Hierbij wordt uitgegaan van het behoud van de klasbubbel. Een centrale regelaar monitort door meting van het CO₂-niveau continu de lucht en past het ventilatiedebiet aan volgens de noden. Per klas (waar ventilatie nodig is) zorgen twee aparte ventilatoren voor toevoer van verse lucht en afvoer van verontreinigde lucht.

 

Energyroom Concept

Met Energyroom denkt Ventilair toekomstgericht, en wordt dus maximaal rekening gehouden met ecologie. Er wordt gekozen voor een energetische en duurzame totaaloplossing. Elk lokaal wordt voorzien van eigen ventilatie met luchtkanalen en toevoer en afvoerroosters weggewerkt tegen of in het plafond. Via een centrale en intelligente regeling wordt bijgestuurd op basis van tijdssturing, CO₂ of manuele tussenkomst. Een intuïtief bedieningspaneel houdt alle parameters en prestaties bij voor een optimale werking. Bediening is ook mogelijk op afstand.

Door warmterecuperatie wordt 70-90% van de temperatuur en warmte-energie behouden en wordt verse lucht aan een aangename temperatuur en zonder tocht aangevoerd. In periodes met kans op oververhitting wordt de zomerbypass ingeschakeld en wordt koelere buitenlucht aangevoerd om ruimtes te helpen afkoelen.

 

Meten is weten

Ventilair biedt in samenwerking met AirTeq een Co₂-monitoring aan. Dit laat toe om de gezondheid van klaslokalen op een betrouwbare en veilige manier in kaart te brengen. Dit gebeurt ter plekke aan de hand van gebruiksvriendelijke Smart Sensoren. Na een week ontvangt de school een uitgebreide rapportage van deze metingen en is te zien welke klassen het goed doen en welke klassen misschien aangepakt moeten worden.

Deze analyse zal aantonen zien welke tijdstippen pieken vertonen en wanneer de luchtkwaliteit volstaat (minder dan 900 ppm bedraagt). Zie in één oogopslag of de klas gezond is via de handige app of het overzichtelijke dashboard. Door een druk op de Smart Sensor kan je ook direct zien, aan de hand van een kleurencode, wat de luchtkwaliteit is op dat specifieke moment en of er dus ingegrepen moet worden, bijvoorbeeld de ramen openzetten of het lokaal voor een korte tijd verlaten en verluchten.  

GERELATEERDE DOSSIERS