Doorzoek volledige site
14 december 2020 | LIESBETH VERHULST

Dienstencentrum Gentbrugge transformeert tot stadsgebouw 'de Felix' (TRANS)

Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Het huidige dienstencentrum in Gentbrugge Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw

Het voormalig dienstencentrum van Gentbrugge ondergaat vanaf het voorjaar van 2021 een volledige transformatie. 'de Felix', zoals het gebouw zal heten - een verwijzing naar de originele architect Paul Felix - zal onder meer onderdak geven aan Academie De Kunstbrug, een lagere school, een wijkbib met leescafé, een stadsloket en een politiecommissariaat. Het ontwerp van TRANS architectuur | stedenbouw i.s.m. boydens engineering, Util, Daidalos Peutz en CLUSTER stelt interventies voor die het karakter van de site omzetten van een administratief gebouw naar een stadsgebouw waar ontmoetingen tussen verschillende gebruikers centraal staan.

Het brutalistische Dienstencentrum Gentbrugge, ontworpen door Paul Felix en gesitueerd aan rand van de Gentbrugse Meersen, wordt herbestemd. Het is een type gebouw uit de jaren 70 waarvan er zoveel zijn, die een eerste beperkte renovatie achter de rug hebben en die nu, na 50 jaar, aan herevaluatie toe zijn. Voor dergelijke gebouwen - net niet uniek genoeg om te worden beschermd, met een weerbarstige betonarchitectuur die slecht scoort op allerlei energetische criteria, wordt vaak zonder diepgaande analyse de sloophamer bovengehaald. Het ontwerp gaat daar volledig tegenin en stelt een maximaal hergebruik voor, met in achtname van hoge eisen die onder andere de muziekacademie of het politiekantoor stellen.

Het ontwerp voor de transformatie stelt interventies voor die het karakter van de site omzetten van een administratief gebouw naar een stadsgebouw waar ontmoetingen tussen verschillende gebruikers centraal staan. Elk gebouw wordt bekroond met een uitbreiding – danszaal, kantoorruimte, en dakspeelplaats. Het voornemen van Felix om op de diepe balkons bloemen en planten te laten groeien wordt hernomen. Binnenin het gebouw krijgen alle delen van het programma een adres aan een publieke circulatieruimte. De bibliotheek vormt de spil van het gelijkvloers en wordt omgeven door open werknissen die het contact tussen verschillende gebruikers versterken.

Een vierde gebouw – de spektakelzaal – wordt toegevoegd aan de compositie die hierdoor wordt vervolledigd tot een alzijdige cluster in de open ruimte en die samen met de naastgelegen gebouwen een binnenplein omsluit. Nieuwe betonnen gevelelementen staan geordend in een ritme dat aansluit bij het ritme van het bestaande gebouw. De slanke panelen buigen af volgens een tektonische logica die de nieuwe bouwfase verbeeldt.

Het ontwerp stelt een radicaal vertrouwen in de dienende en genereuze ruimtelijkheid die de gebouwen aanreiken en breidt deze uit tot een nieuw ensemble.

Vanaf het najaar 2023 wordt het voormalige dienstencentrum van Gentbrugge de nieuwe thuis van de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, enkele publieke werkplekken en de lagere afdeling van freinetschool 't Groen Drieske. Ook de loketten van de Dienst Burgerzaken, de wijkbibliotheek met leescafé en het politiecommissariaat Gentbrugge vinden er onderdak. Buurtorganisaties en buurtbewoners kunnen ook ruimtes in de Felix gebruiken voor hun activiteiten. Het wordt een duurzaam gebouw waar iedereen terechtkan.

 

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS