Doorzoek volledige site
17 december 2020 | LIESBETH VERHULST

Net niet: Veld 10 Rozemaai (enofstudio + WV architecten)

Illustratie | Flooer Studio
Illustratie | Flooer Studio
Illustratie | Flooer Studio
Illustratie | ENOFSTUDIO
Niveau 0 Illustratie | ENOFSTUDIO
Niveau 1 Illustratie | ENOFSTUDIO
Niveau 2 Illustratie | ENOFSTUDIO
Illustratie | Niveau 4

Bij ontwerpwedstrijden is er slechts één winnaar en daarnaast veel verliezers die het net niet gehaald hebben. Zonde van de tijd en de creativiteit die daarin kroop. Om de deze projecten toch de aandacht te geven die ze verdienen, heeft architectura.be de rubriek Net Niet. Vandaag zetten we het ontwerp in de kijker van enofstudio en WV architecten in samenwerking met Atlas Engineering en Ingenium voor Veld 10 van het project Rozemaai in Ekeren, een ontwerpwedstrijd uitgeschreven in opdracht van Woonhaven Antwerpen. 

Korte omschrijving van de opdracht:

56 sociale huurwoningen als onderdeel van het masterplan Rozemaai in Ekeren en in opdracht van de Antwerpse Huisvestingsmaatschappij Woonhaven. Veld 10 van het masterplan is gelegen op een prominente plek aan de centrale open ruimte.
 

Wat waren volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

Ons team zag Rozemaai als een boeiende uitdaging om voor dit project te streven naar een hoog architectuurrendement. Het doel is om te investeren in woonkwaliteit en levenskwaliteit voor de bewoners en een robuust en duurzaam gebouw maken dat een beperkt onderhoud vergt voor de opdrachtgever. We gingen de relatie aan met de natuurlijke omgeving en wilden een gezicht vormen voor de centrale plein en voor de wijk.


Een kopgebouw: sluitstuk van een wijkdeel

Het masterplan open ruimte toont ons de volledige opzet van de wijk. Een centrale open ruimte, ‘de Donkse beekvallei’ verdeelt de wijk in twee segmenten. Een centraal gelegen plein verzorgt de verharde link tussen beide delen. Binnen de geometrische contouren van de twee wijkdelen springt de site van de opdracht (bouwkavel 10) er uit. Ze gaat een directe relatie aan met het plein en vormt een sluitstuk in de diagonale as van de Donkse beekvallei. Dit wekt de potentie op om het ensemble te kaderen als een kopgebouw. Door de positionering aan de perceelsgrens aan de zijde van ‘de Donkse beekvalei’ en het centrale plein trachten we vanuit de weidse open ruimte een gezicht te geven aan de wijk. We maximaliseren de tussenafstand met de woningen aan de andere zijde en zetten in op een verbindende kwaliteit onder de vorm van een woonerf.
 

Tweeledigheid: de beheersbare leefgemeenschap

Aan het ontwerp ging een langdurig onderzoek vooraf waarin er gezocht werd naar een menselijke schaal en naar kwalitatieve woonvormen. Hierin speelde de schaal en het statuut van de tussenruimte, de oriëntatie en de beleving van het geheel en een genereuze houding ten opzichte van toekomstige bewoners een essentiële rol. Het bouwvolume wordt verdeeld over twee gebouwen om beheersbare leefgemeenschappen te scheppen en een duidelijke adressering te geven. Beide gebouwen krijgen twee ingangen. De hoofdingangen situeren zich rond het centrale hof met een helling en een trap. De zijingangen zijn aan de andere zijde gepositioneerd en vormen shortcuts naar het plein en de Donkse Beekvallei.
 

Het hoekappartement en de ruimtelijkheid van de gemene delen

De specifieke vorm van beide woonblokken ontstond vanuit de wens om enkel meerzijdig georiënteerde woningen te bouwen en vanuit de ambitie om passerelles en complexe gemene delen te vermijden. Er is een specifieke eis om de mogelijkheid te hebben om twee liften bruikbaar te maken voor alle woningen om bij panne, isolement van bewoners te vermijden. Door het rechthoekige volume in zijn centerpunt een verschuiving te geven ontstaat de mogelijkheid om gemiddeld 30 wooneenheden te spreiden over 5 bouwlagen rond één genereuze kern. Er ontstaan uitsluitend hoekappartementen en de gemene delen krijgen gezien de frequentie en het aantal wooneenheden die op één kern gekoppeld kunnen worden twee liften binnen dezelfde traphal. Deze liften krijgen een aparte aansturing zodat er bij panne altijd 1 lift in werking blijft. De traphal krijgt de schaal van twee afzonderlijke traphallen wat toelaat om langs twee zijden natuurlijk daglicht binnen te trekken en de ruimtelijkheid en het veiligheidsgevoel dusdanig te vergroten.

De hoekappartementen hebben allemaal een dubbele oriëntatie en hebben de voordelen van het brede en weidse perspectief op de hoeken. Dit draagt bij aan de woonkwaliteit.

‘Tunnelappartementen' worden vermeden en de lichtinval wordt gemaximaliseerd in iedere woning. Doordat we uitsluitend hoekappartementen krijgen vanuit het conceptueel plan bestaat het volledige project uit volwaardige voorgevels. Er is op geen enkel punt sprake van een onderscheid tussen een voor en achtergevel.

 

Welk bureau heeft de wedstrijd uiteindelijk gewonnen?

Studio Thys Vermeulen
 

Wat waren de sterke punten van dat ontwerp?

We hebben het ontwerp niet gezien.


Kan u de keuze van de jury begrijpen?

We hopen het winnend ontwerp te mogen inkijken in de toekomst en deze vraag kunnen beantwoorden. Tweede plaats is altijd zuur, maar proficiat aan de winnaars vanzelfsprekend.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS