Doorzoek volledige site
04 januari 2021

Bouwbedrijf Juri realiseert i.s.m. Antoon Demuynck en ARROW Architecture and Engineering unieke totaalreconstructie Gents herenhuis

Illustratie | Bouwbedrijf Juri
Illustratie | Bouwbedrijf Juri
Illustratie | Bouwbedrijf Juri

In december werd de laatste hand gelegd aan de totale heropbouw van enkele verloren gegane herenhuizen op het Sint-Annaplein in het stadscentrum van Gent. Bouwbedrijf Juri sloeg hiervoor de handen in elkaar met de dienst Onroerend Erfgoed en architecten Antoon Demuynck en Willy Verstraete (ARROW Architecture and Engineering) om de neoclassicistische gebouwen in ere te herstellen. Dergelijke totaalreconstructie van een historisch herenhuis is uiterst zeldzaam in België. De architecten en uitvoerders van Juri hadden ruim 1 jaar nodig om het pand, dat een symbiose vormt tussen oude pracht en modern wonen, herop te bouwen. 

In de negentiende eeuw vormde het Sint-Annaplein met haar statige herenhuizen een bruisende buurt in Gent. Op de hoek met de Filips Van Arteveldestraat pronkten drie aanleunende woningen, gebouwd in neoclassicistische stijl, inclusief prachtig bepleisterde gevels. Ondanks hun architecturale en historische waarde kwamen deze gebouwen in verval, tot ze in 1980 niet langer bewoonbaar waren en volledig werden gesloopt. Bouwbedrijf Juri deed beroep op de archieven van de dienst Onroerend Erfgoed voor een totale reconstructie van dit Gentse stadsgezicht. “De gebouwen op het Sint-Annaplein waren geïnventariseerd, waardoor Onroerend Erfgoed over uitvoerig archiefmateriaal beschikte,” vertelt Sam De Bock, bestuurder bij Juri. “Dit materiaal gebruikten de architecten en bouwvakkers van Juri om tot een volledige heropbouw van het pand te komen, wat veel ingewikkelder is dan een restauratie, aangezien het gebouw vanaf nul moest worden gereconstrueerd.”
 

Oud en nieuw ontmoeten elkaar

Om het gebouw in haar oorspronkelijkheid te herstellen, werkte het bouwbedrijf samen met werfleidend architect Antoon Demuynck, en ontwerper-architect Willy Verstraete van Arrow architecten, die ook het Marriott Hotel op de Korenlei ontwierp. “Het was voor mij een grote eer om mee te werken aan de reconstructie van dit stukje geschiedenis,” vertelt architect Willy Verstraete. “Naast het archief- en fotomateriaal maakten we gebruik van de nog aanwezige kelderfunderingsmuren om opmetingen te doen. De huidige façades vormen een perfecte reconstructie van de oude gevels, hetgeen uiterst zeldzaam is in België. Het was voor ons allen een grote uitdaging om het gebouw zo precies mogelijk herop te bouwen en daarnaast ook rekening te houden met de moderne woonvereisten.”
 

Flexibele invulling van het pand

Aangezien het hier gaat om een totale reconstructie, voldoet het gebouw aan alle huidig geldende energieprestatieregelgevingen. De precieze invulling van het pand is nog flexibel in te vullen maar het staat vast dat het een mix betreft tussen residentiële en kantoorruimtes. “Momenteel hebben we in het plan ruimte voorzien voor drie handelszaken en zes appartementen. Deze staan echter nog in ruwbouw en kunnen dus flexibel worden omgevormd. We nodigen de toekomstige eigenaars dan ook uit om creatief om te springen met de invulling die ze willen geven aan dit prachtig stadsgezicht,” licht Sam De Bock toe.
 

Architecturale parel op het werk

Bouwbedrijf Juri ziet project ‘Anna’ als de parel op hun werk. “Onze architecten en uitvoerders hebben ruim 1 jaar gewerkt om deze totale reconstructie tot een goed einde te brengen. Anna is een uniek project in de ware zin van het woord. Het daagde ons uit om al onze kennis en kunde in te zetten om dit oud meesterwerk weer tot leven te brengen. En het resultaat mag er wezen,” besluit Sam De Bock.

GERELATEERDE DOSSIERS