Doorzoek volledige site
07 januari 2021

Verlaten ziekenhuissite in Oostende transformeert tot groene en bruisende plek Green C (B2Ai)

Illustratie | B2Ai
Illustratie | B2Ai
Illustratie | B2Ai
Illustratie | B2Ai
Illustratie | B2Ai
Illustratie | B2Ai

De verlaten ziekenhuissite van Sint-Jozef ligt op een strategische locatie in Oostende. Maar de oude ziekenhuisgebouwen zijn vervallen en aangetast door vandalisme. B2Ai blaast de site nieuw leven in met 185 wooneenheden, 4000 m² kantoorruimte en 1 hectare groen. Atelier Arne Deruyter staat in voor het landschapsontwerp. "Green C is een mooi voorbeeld van stedelijke verdichting met een maximum aan leefkwaliteit en meerwaarde voor de buurt", klinkt het bij B2Ai. 

De voormalige ziekenhuissite Sint-Jozef is zeer strategisch gelegen nabij Petit Paris, een belangrijk schakelpunt tussen de zeedijk in het noorden, het Maria Hendrikapark in het zuiden, het oude centrum in het oosten en de Wellingtonrenbaan in het westen. Met tal van publieke voorzieningen zoals de bibliotheek, het nieuwe zwembad, de bioscoop en de sporthal en het ruime het aanbod van openbaar vervoer is het de uitgelezen plek voor 185 betaalbare woningen voor voornamelijk jonge gezinnen, in opdracht van Vastgoedgroep Degroote. Ook de CM ziet er de ideale thuisbasis voor hun nieuwe hoofdkantoor met ruim 4000 m² en buurtcafé.
 

Ontharding, verdichting en duurzame mobiliteit als vertrekpunt

Vandaag is de site voor ca. 90% verhard en bebouwd. Groen beperkt zich tot restzones. De bebouwing legt beslag op de ganse site en maakt het een blinde vlek in het omliggende weefsel en een broeihaard voor vandalisme. Het bestaande parkeergebouw ligt zeer gunstig aan de rand van de site en wordt dan ook behouden en hergebruikt: een mooi voorbeeld van duurzaam omgaan met materiaal.

Door denser (meer in de hoogte) te bouwen en autoverkeer van het maaiveld weg te houden kan er meer grondoppervlakte groen gemaakt worden. We spreken van maar liefst 35% ontharding t.o.v. de bestaande toestand. Dit is een belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast en stedelijke opwarming én het bevordert het ruimtelijk rendement zonder aan leefkwaliteit in te boeten (cfr. beleidsplan Ruimte Vlaanderen). Door een aantal deelwagens en ruime,  gebruiksvriendelijke fietsenstallingen met plaats voor bakfietsen op het gelijkvloers te voorzien, trekt B2Ai de kaart van duurzame mobiliteit volledig door.
 

Doorwaadbaarheid en publiek groen als meerwaarde voor de buurt

Het CM-gebouw speelt met haar positie langs de Nieuwpoortsesteenweg en de hoofdontsluitingsas een belangrijke rol als architecturaal baken in de omgeving. Het trekt het publiek domein letterlijk in het binnengebied en maakt zo mee de identiteit en uitstraling van het project. De randen van de ingesloten site worden door 47 stapelwoningen met speelse schakelingen afgewerkt tot kwalitatieve voorkanten aan het nieuwe binnengebied.

Een eerste meergezinswoning definieert de tweede ontsluitingsas én een nieuw buurtplein dat de aanpalende straten terug zal doen opleven met grote meerwaarde voor de buurt.

De resterende drie meergezinswoningen worden zodanig geschikt dat er, langs een aantal circulatieassen in de vorm van karresporen, optimale doorwaadbaarheid ontstaat langsheen een aaneenschakeling van buitenkamers. Deze groene open ruimtes krijgen elk hun eigen sfeer en identiteit, gaande van een intieme binnentuin, een volkstuin, een boomgaard tot een echt buurtpark waar plaats is voor ontmoeting, spel en ontspanning.

 

Maximale leefkwaliteit in de stad

Om de publieke groenruimtes nog extra op te laden, voorzien we een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals een fietspunt, een wasbar/buurtwinkel,een buurthuis en het Grand Café van de CM, die het wonen extra leefkwaliteit geven, spontane ontmoeting stimuleren en de sociale cohesie bevorderen.
 

Een bescheiden architectuur op maat van de plek

Op architecturaal vlak kiest B2Ai voor sokkels van vier bouwlagen in een fris metselwerk met karakteristieke terrasstructuren die iedere woonruimte een buitenruimte met privacy bieden en bijhorende subtiele hedendaagse details die elk gebouw hun eigen identiteit geven. De gebouwen vormen samen een logisch geheel op schaal van de stedelijke omgeving. Om diezelfde reden worden de hogere accenten bewust achteruitgetrokken en in een strakkere witte en meer open architectuur geconcipieerd met horizontale accentlijnen, schuine dagkanten en uitpandige terrassen met glazen balustrades, die vooral de verre zichten over de omgeving optimaal benutten.

Eén volume centraal op de site wijkt bewust af met een contrasterende bruinrode kleur en een speels volume, en functioneert zodanig als een herkenningspunt of baken.

De keuze voor een bescheiden en evenwichtige architectuur zal bijdragen tot een rustgevend geheel en vooral het groen en het gemeenschapsleven de hoofdrol laten spelen.

GERELATEERDE DOSSIERS