Doorzoek volledige site
14 januari 2021

Openheid en collectieve groenzones centraal in masterplan Sint-Antonius (bold architecten)

Illustratie | bold architecten
Illustratie | bold architecten
Illustratie | bold architecten
Illustratie | bold architecten

Bold architecten heeft in opdracht van DCA een masterplan ontwikkeld voor een open groenzone in het centrum van Sint-Antonius, een deelgemeente van Zoersel. Het project omvat de bouw van 42 ruime appartementen verdeeld over zeven gebouwen, met een ondergrondse parking. Een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is het vermijden van het klassieke verkavelingspatroon, waarbij alle open ruimte geprivatiseerd en afgesloten wordt, en waar straten en tuinhekken de intensieve groenzone dwarsbomen. Openheid en collectief gebruik van hoogwaardige groenzones zijn de pijlers van het ontwerp. De omgevingsaanleg is uitgewerkt door Stramien

Het project behelst een oppervlakte van 6.100 m² bovengronds en 2.900m² ondergronds. De zeven gebouwen zijn los ingepland op het terrein alsof het dobbelstenen zijn die gerold werden op de groenzone. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen open en gesloten ruimtes, en ontstaan gebruikszones die de groenzone intensifiëren. De gebouwen worden bovenop een ondergrondse parking voorzien, waardoor er bovengronds enkel auto’s voor bezoekers zullen zijn.

Elk gebouw is verschillend, enerzijds door de variatie in appartementtype (6 types, van één tot 3 slaapkamers), anderzijds door het verschuiven van raamgroottes en locatie. Ook in gevelmateriaal zit er een verschil. Enkele gebouwen zullen donker gevoegd worden, terwijl andere licht gevoegd worden.


Uitgekiende materialisatie

De materialisatie van de blokken is een uitgekiend concept van robuuste materialen - handgevormde gevelsteen met betonelementen in dezelfde kleurtinten - die een duidelijke en massieve schil vormen, waarbij de open delen van de gebouwen net licht en scherp zijn door het gebruik van pleisterwerk en metaal. Het standaard detail aan de ramen wordt rigoureus doorgetrokken naar alle gevelopeningen. Tussen de daklaag en de lagere verdiepingen zit een sterk geaccentueerde naad die de overgang maakt van de massieve sokkel naar de meer opengewerkte daklaag.

 

Compact

De gebouwen zijn heel compact opgevat, zonder in te boeten aan zonlichttoetreding. Hierdoor werd al snel, zonder technische ingrepen, een laag E-peil gehaald.

De werken aan het project zijn afgelopen najaar van start gegaan. De oplevering wordt verwacht in de winter van 2022.

GERELATEERDE DOSSIERS