Doorzoek volledige site
21 januari 2021

Energieprestatiecontracten met actieve sturing van gebouwen zorgen voor slimmer energiegebruik van hernieuwbare bronnen

Illustratie | VITO / EnergyVille
Illustratie | Pixabay
Illustratie | Pixabay

Het samenbrengen van energieprestatiecontracten (EPC) en actieve energiesturing, dat is de kern van het Europese project AmBIENCe, dat gecoördineerd wordt door EnergyVille/VITO. "We moeten niet alleen minder, maar vooral ook slimmer verbruiken en daarbij hernieuwbare energiebronnen tot hun recht laten komen. Dat is de sleutel om de klimaatimpact van gebouwen, die verantwoordelijk zijn voor meer dan een derde van de CO2-emissies in de EU, drastisch te verlagen”, klinkt het.

Ons energiesysteem maakt momenteel de ommekeer naar een duurzamere en koolstofvrije toekomst. Gebouwen spelen daarin een essentiële rol aangezien ze nu nog verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-emissies in de Europese Unie, voornamelijk voor verwarming en het maken van warm water.

Energieprestatiecontracten (EPC) zijn een belangrijke factor want ze hebben als doel het energieverbruik van een bedrijf of gebouw op lange termijn te doen dalen. Er wordt, samen met een Energy Service Company (ESCo), contractueel een termijn vastgelegd waarbinnen de energiebesparing moet gerealiseerd worden. Zo verbeteren de energieprestaties van een gebouw of bedrijf en worden de investeringskosten gegarandeerd terugverdiend met de bespaarde energiekosten.

Het verduurzamen van het huidige gebouwenpark in de EU is vandaag erg toegespitst op het terugdringen van het energieverbruik. “De doelstellingen van 2050 op die manier halen zou betekenen dat 97% van de huidige gebouwen grondig gerenoveerd moeten worden”, zegt Chris Caerts, AmBIENCe projectcoördinator van de onderzoeksinstelling VITO/EnergyVille. “De huidige Energieprestatiecontracten zijn veelal gericht op energie-efficiëntie, bijvoorbeeld energie besparen door te isoleren. De investeringskosten voor energiebesparende maatregelen worden daarbij terugbetaald met de jaarlijkse energiekostenbesparing.”

 

Energieflexibiliteit

Meestal houden die contracten echter weinig rekening met de impact van het tijdstip waarop we energie verbruiken en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Caerts: “Hoe zuinig je ook bent met elektriciteit, het is niet evident om zonder emissies te verbruiken op een bewolkte windstille dag. Wat extra verbruiken op een winderige lentedag met grote beschikbaarheid van hernieuwbare energie kan vrijwel emissieloos. Energieflexibiliteit, dus het sturen van de productie of verbruik al naargelang de beschikbaarheid van hernieuwbare energie, zal in de toekomst minstens even belangrijk worden als energie-efficiëntie om een verdere daling van de uitstoot te bewerkstelligen.”

Het AmBIENCE-project richt zich niet alleen op een uitgebreidere en dynamischere invulling van het EPC-concept met een ‘active building EPC’ (AEPC), maar biedt ook de businessmodellen aan voor de implementatie ervan. Zo neemt het Ambience Building Energy Performance Modelling-platform (ABEPeM) ICT- en slimme Internet of Things (IoT)-oplossingen mee in de modellering. Caerts: “Het merendeel van de huidige concepten en benaderingen voor energieprestatiecontracten neemt enkel de passieve energie-efficiëntie van gebouwen in acht. Die passieve energie-efficiëntie houdt rekening met de isolatie, verluchting, compactheid, etc. van gebouwen, maar brengt nog niet de dynamische energie-efficiëntie van een woning in kaart. Het doel van AmBIENCE is om af te wijken van deze statische aanpak en AEPC te introduceren in de markt”, besluit Caerts

 

Het AmBIENCe project loopt nog tot mei 2022. Inzichten vanuit ESCOs en andere stakeholders zijn zeker welkom om het AEPC te verfijnen en meer op maat van de markt te maken. Heb je interesse om meer te weten over AEPC? Wil je de activiteiten van het project volgen? Check dan de informatie op de website.

GERELATEERDE DOSSIERS