Doorzoek volledige site
25 januari 2021

Reactie Marc Dillen (VCB): 'In alle transparantie en op vraag van alle bouwprofessionals – architecten incluis - een update van de Architectenwet realiseren'

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw Illustratie | Vlaamse Confederatie Bouw

Op 11 januari verscheen een opiniestuk van Marc Dubois op architectura.be met als centrale punt dat de Vlaamse Confederatie Bouw eist de wet op het architectenberoep van 1939 te schrappen en de bescherming van het beroep van architect op te heffen. "Dat is straffe kost en dat strookt niet met de continue besprekingen tussen de Confederatie Bouw en de architectenverenigingen in ons land", reageert Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. Lees hier zijn integrale reactie. 

Uit de aangehaalde besprekingen tussen de Confederatie Bouw en de architectenverenigingen blijkt dat de meerderheid van de architecten in Vlaanderen zelf aanstuurt op de modernisering van hun beroep. Meer nog, zij vragen zelf de drastische aanpassing van de Architectenwet van 1939. Aanleiding zijn veranderende maatschappelijke noden en complexere bouwprojecten. Daardoor winnen bouwteams al langer aan belang, waarbij alle actoren van meet af aan rond de tekentafel de koppen bij elkaar steken. En dat in het belang van de klant die bekommerd is over de technische uitwerking en zijn budgettaire grenzen. En ja, de Confederatie Bouw wenst hierop in te spelen en in overleg en in alle transparantie mee te werken aan een nieuwe wetgeving die inspeelt op de optimale, hedendaagse samenwerking tussen architect en aannemers. Een duidelijke stellingname ter zake van de architecten, die breed gedragen is, kan dit nieuwe kader enkel ten goede komen. 

Energiezuinigheid, hernieuwbare energie, akoestiek, brandveiligheid, luchtdichtheid, binnenklimaat, modulaire ruimtes, natuurtechnische ingrepen en groen, digitalisering, security enz. De vereisten en technische complexiteit van een bouwproject lopen steeds verder op. De huidige coronacrisis doet bovendien nadenken over bijkomende slimme systemen en verfijningen in gebouwen om de gezondheid van de gebruikers te vrijwaren. Denk maar aan slimme ventilatie, de integratie van apps, traceringssystemen in gebouwen en doorgedreven data-uitwisseling. Onder meer om gedragswijzigingen bij de gebruikers van gebouwen uit te lokken. De hele bouwsector zal zich meer dan ooit gaan manifesteren als de technologie-integrator bij uitstek om tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke noden. Die tendens beklemtoont de noodzaak van een nauw partnership tussen architecten en aannemers van bij de start van een bouwproject. En daardoor dienen vooral bij complexere bouwprojecten aannemers, gespecialiseerde technische installatiebedrijven en ontwerpers in een heel vroeg stadium en op gestructureerde wijze te overleggen.

Ten slotte geef ik nog mee dat het opiniestuk van 11 januari jl. refereert naar een artikel in De Standaard waarin ik zou geopperd hebben de architectenwet te willen schrappen. Dat klopt niet met de feiten. Wel geven we er woordelijk aan een nauwere samenwerking te wensen en een organisatorische transitie die een update vergen van deze regelgeving. Net zoals uit recente NAV-enquêtes blijkt dat de meerderheid van de architecten in Vlaanderen snakt naar een nieuw wettelijk kader.