Doorzoek volledige site
02 februari 2021

Efficiënt waterbeheer in de brouwerij van Orval

Illustratie | Deschacht
Illustratie | Deschacht
Illustratie | Deschacht

Er broeit iets nieuws tussen de gele stenen van de trappistenbrouwerij van Orval: er wordt een reeds lang verlangde uitbreiding gebouwd. Dit gebouw zal de productiecapaciteit van het bier, dat vaak niet voorradig is, niet verhogen, maar wel de opslagomstandigheden en de vlotheid van het laden en lossen verbeteren. Daarvoor zijn grote grondwerken nodig. Dit is een gelegenheid om ook de soms heel obscure watervoorzieningen te renoveren.

Ten behoeve van de brouwerij

De brouwerij werd in 1931 gebouwd om de wederopbouw van de abdij te financieren. Sindsdien vonden de belangrijkste werken plaats in 2001, met de toevoeging van een eerste uitbreiding, en ze worden vandaag voortgezet met deze tweede uitbreiding.

In dit vrijwel volledig ondergrondse gebouw van 4.500 m² worden tot 90.000 nissen ondergebracht. Dat zou de binnenplaats van de abdij moeten vrijmaken. Tot slot zal op het dak van het gebouw het nieuwe laadplatform liggen. Dit alles is echter slechts het topje van de ijsberg, want onder de funderingen zijn er heel andere werken aan de gang. Er is regenwater, productiewater – en soms zelfs water van onbekende oorsprong – dat opgevangen en enkele meters naar boven gebracht moet worden.

 

De ongelooflijke ophaling

Lecomte SA, aannemer van wegen- en rioleringswerken, had verschillende opdrachten, waaronder de bouw van een bufferbekken en de installatie van hefstations die een oplossing kunnen bieden voor de specifieke kenmerken van het terrein.

De ingegraven site ligt 6 meter onder de grond, ter hoogte van de nabijgelegen rivier, en een deel van het water moet rechtstreeks naar het meer dan 800 meter verderop gelegen zuiveringsstation gestuurd worden.

Lecomte-vertegenwoordiger, Christophe Rode, beschrijft de 3 belangrijkste uitdagingen: «Snelle installatie van een bufferbekken in een beperkte ruimte, het drainagewater en het zuur en vervuild water kanaliseren en oppompen, dit alles naar een hoogte van ± 6 meter brengen, en het afvalwater naar het zuiveringsstation leiden.»

 

De lichtste en snelste methode

Het bufferbekken kwam tot stand door twee Tubao-tanks van 45 m3 met elkaar te verbinden. De operatie is uiterst eenvoudig en onthult zijn vele voordelen. Voor Christophe Rode is dit een van de beste oplossingen op de markt: «Dit heeft de duur van de opgraving beperkt en de activiteiten van de brouwerij weinig verstoord. Geen enkele andere oplossing zou sneller geweest zijn.»

 

3 heel verschillende hefkamers

Deschacht leverde ook de drie hefstations die nodig zijn voor de verschillende functies: het pompen van het regenwater uit de laatste kelder naar het bufferbekken, het pompen van het waswater naar de riolering en tot slot het pompen van het productiewater uit de brouwerij en de kaasmakerij naar het nabijgelegen zuiveringsstation.

Deze laatste pompput is vervaardigd uit HDPE, zodat hij bestand is tegen de zuurtegraad van het water dat er doorheen stroomt. Hij zal ook gebruikt worden om het water uit alle oude leidingnetwerken die naar verwachting tijdens de graafwerkzaamheden blootgelegd zullen worden, op te vangen.

Als dit alles afgewerkt is, zou er geen enkele druppel meer verloren mogen gaan. De forel van Orval was nooit eerder zo’n terecht symbool.

GERELATEERDE DOSSIERS