Doorzoek volledige site
11 februari 2021

Eerste ontwerp publieke ruimte Slachthuiswijk Antwerpen goedgekeurd (Sweco Belgium, Posad Maxwan, LOLA Landscape Architects)

Een toekomstbeeld van het Lobroekplein Illustratie | © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
Een toekomstbeeld van het Kalverpad in de Slachthuiswijk Illustratie | © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
Een toekomstbeeld van de Kalverwei in de Slachthuiswijk Illustratie | Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
Een toekomstbeeld van het Hallenplein in de Slachthuiswijk Illustratie | Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
Een toekomstbeeld van de Hallentuin in de Slachthuiswijk Illustratie | Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
Een toekomstbeeld van het Kadepark in de Slachthuiswijk Illustratie | Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects

Het Antwerpse stadsbestuur heeft zopas het conceptontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk in Antwerpen goedgekeurd. In dat eerste ontwerp van Sweco BelgiumPosad Maxwan en LOLA Landscape Architects is de publieke ruimte een echte ‘verbinder’. De nieuwe en bestaande delen van de wijk worden aan elkaar geritst door middel van vaak groene speel-, sport- en ontmoetingsruimten. Op mobiliteitsvlak gaat er veel aandacht naar voetgangers en fietsers. Verder werd bij het ontwerp zo veel mogelijk rekening gehouden met de invloed van zon, schaduw, hittestress, wind, droogte en geluid. Tegen eind 2021 is er een definitief ontwerp van de publieke ruimte. Als alles vlot verloopt, kan de aanleg van fase 1 (de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein) vanaf het najaar van 2022 starten. 

De stad Antwerpen wil het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief gebied met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. Eind 2017 werd daarvoor een masterplan goedgekeurd naar een ontwerp van Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten (architectuur), Feddes/Olthof Landschapsarchitecten (openbare ruimte), en Goudappel Coffeng (mobiliteit). In februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de publieke ruimte in het gebied. Het gaat om een deel nieuwe publieke ruimte binnen de geplande herontwikkeling en een deel bestaande publieke ruimte in de Slachthuiswijk.

Het ontwerpteam moet een conceptueel ontwerp maken voor het volledige gebied. Voor fase 1 van de publieke ruimte (de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein) maakt het team ook een definitief ontwerp en volgt dat op tot en met de uitvoering. Het conceptontwerp is nu goedgekeurd. Het ontwerpteam kreeg daarvoor tijdens een uitgebreid participatietraject input van de buurt. De buurt wordt ook bij de verdere fases betrokken. Billie Bonkers – Createlli in samenwerking met Sportpret vzw en Endeavour nemen het participatietraject voor hun rekening.

 

Groene verbinding tussen bestaande en nieuwe wijk

De publieke ruimte vormt een groene verbinding tussen de bestaande en nieuwe wijk met veel aandacht voor diverse speel-, sport- en ontmoetingsruimten. Het wordt een autoluwe wijk, waarbij een netwerk voor langzaam verkeer de verschillende plekken met elkaar verbindt. Het conceptontwerp voorziet in een aanleg van circa 39.000 m² groene publieke ruimte. Dat is voldoende om ook in de toekomst het streefcijfer van 4 m² groene publieke ruimte per inwoner te halen.
 

Mobiliteit

Om de publieke ruimte zo maximaal mogelijk te vergroenen, zijn er op het vlak van mobiliteit enkele aanpassingen gemaakt ten opzichte van het masterplan. Het Kalverpad is in het conceptontwerp vergroot en krijgt een autovrije inrichting waarbij de ‘rivierstraten’ (Samber-, Twee Neten-, Rupel- en Dijlestraat) en de Weilandstraat doodlopend worden. Zo ontstaat een ruime publieke ruimte die maximaal inzet op voetgangers en fietsers. De publieke parkeerplaatsen in het algemeen worden meer verdeeld over de hele wijk. Meer concreet worden de parkeerplaatsen die voorzien werden aan het Kalverpad opgenomen in een buurtparking. De parkeerplaatsen voorzien in de Hallentuin zullen elders in de wijk opgevangen worden.

 

Deelruimten met karakter

De verschillende deelruimten krijgen elk een eigen karakter.

Lobroekplein

Dit wordt als het ware de huiskamer van de wijk met een intiem horecaplein met terrassen onder de bomen. Het groen omzoomde plein wordt flexibel indeelbaar voor buurtevenementen. Er komt een speelfontein. Het plein wordt verbonden met de Kalverwei door een gelijkaardige inrichting en beplanting in het noordoostelijk deel.

Oude Kalverstraat

De grote entree van de Slachthuiswijk krijgt een groene uitstraling. Langs de straat liggen fiets- en voetpaden die gescheiden worden van de rijbaan door een groene berm. In de straat wordt onder een dubbele bomenrij geparkeerd. Waar mogelijk komt een groene middenberm om het oversteken te vergemakkelijken.

Kalverpad

Hier staat avontuurlijk spelen in de stadsnatuur centraal in een groene ruimte met mogelijkheden voor samentuinen.

Frontstraten langs de Slachthuislaan

Langs de Slachthuislaan vormen de bomen die al zijn aangeplant een groene geluidsbuffer. De twee parkeerclusters ter hoogte van de Samberstraat en de slachthuishallen worden maximaal groen ingericht met bomen en een groene waterdoorlatende vloer. De ‘frontstraten’, tussen de Slachthuislaan en het Kalverpad, vormen een verlengstuk van het Kalverpad waarbij de groene uitstraling maximaal wordt doorgetrokken en langs waar men toegang krijgt tot de gebouwen en ondergrondse parkings.

Kalverwei

Hier komt een buurtpark voor ontmoetingen in het groen; een bomenweide met ruimte voor vrij spel en/of sport, buurtevenementen en speelplekken.

Straten Kalverweibuurt

Deze worden ingericht als leefbare groene woonstraten met brede stoepen, bomen en geveltuinen. Ze worden verbonden met het Kalverpad en de Kalverwei.

Hallenplein

Dit plein wordt een open ruimte met een groen karakter. Hier is ruimte voor verblijven, spelen en sport. Op de grote bomenbank ontmoeten jong en oud elkaar, met uitzicht op het grasveld en op de speelse patronen in de bestrating van de boulevard. De weide vormt een decor van bloembollen in lente en herfst.

Hallentuin

Dit wordt een verdiepte watertuin gevoed door water van de daken van de slachthuishallen. Deze stadstuin staat vol met bijzondere planten waarover gewandeld kan worden. De route vormt een speelplek voor jonge kinderen met zitplekken voor ouders. De bestaande plataan vormt een centraal punt om bij af te spreken.

Kadepark

Het draait hier om sporten in een voormalige havenwereld en toekomstig waterlandschap. De sfeer wordt gecreëerd door ruwe materialen en lokale beplantingen langs het Lobroekdok. Er komen diverse mogelijkheden voor stedelijke sportclusters in combinatie met paviljoenen voor verenigingen en/of horeca op de kade.
 

Belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit en water

Bij het ontwerp van de publieke ruimte is zo veel mogelijk rekening gehouden met de invloed van zon, schaduw, hittestress, wind, droogte en geluid. Zo gaat bijvoorbeeld in het Kadepark extra aandacht naar lucht, geluid en wind. Op de Kalverwei is dan weer wind in relatie tot de hoge bebouwing errond een aandachtspunt. Wat waterbeheer betreft is een gespecialiseerde studie in uitvoering waarvan de resultaten geïntegreerd worden in de volgende ontwerpfasen.
 

Timing ontwerp en aanleg publieke ruimte

Tegen eind 2021 ligt er een definitief ontwerp van de publieke ruimte. Daarna wordt de aanbesteding gedaan voor fase 1 van de publieke ruimte (de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein) en de omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles vlot verloopt, kan de aanleg van fase 1 vanaf het najaar van 2022 starten.

In fase 1 en 2 wordt een gelijkgrondse verbinding gemaakt naar de overzijde van de Slachthuislaan. In fase 3, bij de realisatie van het Kadepark, wordt bekeken of de Slachthuislaan kan overgestoken worden via bijvoorbeeld een brug.

GERELATEERDE DOSSIERS