Doorzoek volledige site
11 februari 2021 | LIESBETH VERHULST

Energiepremies: bonus verlengd en nieuwe premie voor gebruik van TOTEM

Illustratie | Leefmilieu Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) kent subsidies toe voor diverse studies, renovatie- en bouwwerkzaamheden. Elke huurder of eigenaar van een gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er recht op. De beschikbaarheid van de premies, in het leven geroepen als antwoord op de gezondheidscrisis, is verlengd tot 31 december 2021. Nog meer goed nieuws: er is een nieuwe premie voorzien voor ontwerpstudies uitgevoerd met de Belgische TOTEM-tool.

Eigenaar of particuliere huurder, publiek of privaat bedrijf, mede-eigenaar, school, instelling,... elke bouwheer die zijn gebouw duurzamer wilt maken, kan beroep doen op de energiepremies van Leefmilieu Brussel. De premies worden onderverdeeld in drie groepen: energieaudit (premie A), isolatie en ventilatie (premie B) en warmte (premie C). De premies hebben naast een ecologische ook een sociale roeping, aangezien een hogere premie geldt voor lage inkomens en voor huurders. De premie is ook hoger voor mede-eigenaars, gastgemeenschappen, scholen, sportcentra en beschutte werkplaatsen.

Er zijn premies verbonden aan technische keuzes. Zo kunnen gezinnen en mede-eigenaars een premie krijgen voor de installatie van een gasverwarmingsketel, een warmtepomp of een zonneboiler ter vervanging van een stookolieketel of een stookolie- of kolenkachel.
 

Speciale COVID-bonus verlengd

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis heeft de regering van het BHG een extra bonus in het leven geroepen. De Bonus Energiepremie verhoogt de bedragen van bepaalde Energiepremies 2020 en 2021 aanzienlijk. De bonus is een steunmaatregel voor de zwaar getroffen bouwsector en wil tegelijk investeringen in energierenovatie bevorderen, waarbij ook de klimaatuitdaging wordt aangepakt. Deze bonus is zopas verlengd tot 31 december 2021.
 

Premie A2 voor TOTEM-ontwerpstudies

Om het mogelijk te maken voor de bouwheer om de milieu-impact van het volledige gebouw tijdens zijn levenscyclus te vergelijken en te evalueren, en om op deze manier bewuste keuzes te maken tijdens het ontwerpproces, is een nieuwe premie gecreëerd.

Om in aanmerking te komen, moet de TOTEM-ontwerpstudie worden uitgevoerd als volwaardige opdracht, onafhankelijk van het gebruikelijke ontwerp door de architect die verantwoordelijk is voor het project of elke andere deskundige die door de bouwheer werd belast met de studie. De studie moet tevens aan bepaalde minimumspecificaties voldoen, waarvan de belangrijkste eis is dat de studie gebaseerd is op een modellering van het gebouw in TOTEM.

Na identificatie van de vier elementen met de grootste milieu-impact, worden drie varianten gecreëerd voor elk van deze elementen die, na vergelijking, toelaten om de variant met de minste milieu-impact te identificeren. Op die manier kan men de modellering van de wooneenheid aanpassen door de 4 varianten met de minste impact te integreren en een geoptimaliseerde variant te creëren. In het aanvraagformulier worden alle voorwaarden en de te volgen procedure verder toegelicht.