Doorzoek volledige site
02 maart 2021

Oude AstraZeneca en Therabel-site maakt plaats voor groene woonomgeving van BOGDAN & VAN BROECK, POLO Architects en OMGEVING

Illustratie | BOGDAN & VAN BROECK / POLO Architects / OMGEVING

In de Ukkelse wijk Calevoet maken de oude kantoorsites van Therabel en AstraZeneca, gelegen aan de Egide Van Ophemstraat, binnenkort plaats voor een nieuwe groene woonwijk. Projectontwikkelaars CORES Development, LIFE en MIIX maakten hiervoor een masterplan op dat een gemengde ontwikkeling voorstelt met een divers woonaanbod van 250 appartementen en penthouses, aangevuld met buurtondersteunende functies, zoals een crèche en praktijkruimtes. BOGDAN & VAN BROECK, POLO Architects en OMGEVING zorgen voor het ontwerp van deze levendige en autovrije wijk, met ruimte voor mens en natuur.

De Zuidelijke rand van Brussel is al jaren een erg aangename en aantrekkelijke plek om te wonen. Door het herontwikkelen van de verouderde kantoorsite dragen ontwikkelaars CORES Development, LIFE en MIIX hun steentje bij aan de verdere opwaardering van de buurt: de ruimte wordt optimaal benut, vergroend en het woonaanbod wordt kwalitatief uitgebreid.

“We kozen ervoor om de herontwikkeling van beide kantoorgebouwen vanuit een integrale en gezamenlijke visie aan te pakken. Zo leggen we niet enkel de expertise van alle partners bij elkaar, we zorgen er ook voor dat het landschapsontwerp in elkaar overloopt en fysieke grenzen een abstract gegeven worden waardoor bijna 70% van het terrein vergroend wordt, wat meer dan een verdriedubbeling is van de huidige toestand en een grote meerwaarde betekent voor de volledige buurt.” aldus Pieter-Jan Van Loock van CORES Development.
 

Stedelijk wonen in de natuur

Het masterplan voor deze nieuwe woonwijk komt van de tekentafel van BOGDAN & VAN BROECK. Bij het ontwerpen van de gebouwen krijgen ze hulp van POLO Architects. OMGEVING is aangesteld als landschapsbureau.

Het masterplan wil dit weinig aantrekkelijk bedrijventerrein veranderen in een woongebied midden in de stadsnatuur met hoge kwaliteit qua biodiversiteit, permanent toegankelijk voor publiek en aangelegd als een beboste zone die aansluit op het achterliggende bos.

De kantoorgebouwen worden vervangen door een aantal kleinere gebouwen, ingepland in dambordpatroon. Zo wordt elk gebouw omringd door bomen en parktuinen. Bovendien zorgt dit voor een grote doorlaatbaarheid voor regenwater en voor een genereuze doorwaadbaarheid van de site voor voetgangers en fietsers. Het historisch pad dat te zien isop de Ferraris kaart van 1776 wordt in ere hersteld en maakt de missing link van stad naar natuur compleet.

Kevin Mervielde, Development Manager van MIIX, benadrukt het duurzame ontwerp: “Door het zorgvuldig inplanten van de gebouwen in de bestaande én nieuwe groenzones, wordt het achterliggende bos letterlijk doorgetrokken in de ontwikkeling. De combinatie van de groene omgeving en geen gebruik van fossiele brandstoffen zijn voor ons een must en een troef voor het woonaanbod. We combineren hiervoor geothermie en grondwarmte, in combinatie met een centrale waterpomp.”
 

Leo Van Broeck verduidelijkt de inplanting van de gebouwen: “De bebouwingsdichtheid en de bouwhoogte worden trapsgewijs aangepast zodat we steeds aansluiten bij de bouwhoogte op de aangrenzende percelen. Door deze transitie ontstaat er een veelheid aan woontypologieën op maat van verschillende gezinssamenstellingen en leeftijdsgroepen. Allen in relatie tot de natuur en in nauw contact met de stad.”

 

Planning en tijdelijke invulling

Momenteel wordt het leegstaande gebouw van AstraZeneca gebruikt door een aantal vzw’s en creatieve bedrijven, van filmstudio’s tot een opslagplaats van mondmaskers en handgels. In de komende maanden zal het gebouw ook tijdelijk worden ingericht als vaccinatiecentrum.

De ontwikkelaars hopen de aanvraag voor de omgevingsvergunning in het tweede kwartaal van 2021 te kunnen indienen. Als alles volgens plan verloopt, starten de eerste werken aan de nieuwe woonwijk in 2022. De toekomstige bewoners kunnen dan in 2024 hun intrek nemen in hun nieuwe woning.