Doorzoek volledige site
08 maart 2021 | FILIP CANFYN

Recensie (Filip Canfyn): 'Oud, arm en huurder. Woon- en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen'

Illustratie | Gompels&Svacina

Laat mij eerst hulde brengen aan Pascal De Decker, Sien Winters en alle academici van Steunpunt Wonen, die al jarenlang met grondig onderzoek de huisvestingsproblematiek onderbouwen met deugdelijk cijfermateriaal. Hun gratis te raadplegen publicaties (steunpuntwonen.be) zouden verplichte kost moeten zijn voor wie zich bezighoudt met wonen, dus ook voor architecten.

Hoogleraar sociologie Pascal De Decker en doctorandus Emma Volckaert (beiden werkend voor ‘Planning for People, Urbanity & Landscape’, Faculteit Architectuur, KULeuven) hebben een boek geschreven over de continue woonzorgen van armere oudere stedelijke huurders. Aan de hand van diepte-interviews illustreren ze de dagelijkse strijd voor woonzekerheid en -betaalbaarheid van meestal alleenstaanden in een onaangepast appartement, die met een gemiddeld inkomen van 1.200 € op de private markt een gemiddelde huur van 600 € moeten ophoesten.

Van zo’n boek word je niet vrolijk want het relativeert pijnlijk het grondwettelijk woonrecht, dat in de Vlaamse Wooncode concreet omschreven wordt als het recht op ‘aangepaste woning van goede kwaliteit in behoorlijke woonomgeving tegen betaalbare prijs en met woonzekerheid’. De Decker en Volckaert tonen met getuigenissen aan dat dit evident recht verre van gerespecteerd wordt. Who cares? Hun getuigen figureren immers niet in notarisbarometers, makelaarsberichten of immobijlagen, die de woontoon mogen blijven zetten.

 

OUD, ARM EN HUURDER. Woon- en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen
Pascal de Decker en Emma Volckaert
Gompel & Svacina, 2020