Doorzoek volledige site
11 maart 2021

AG Vespa zoekt ontwerpteam voor restauratie en renovatie Breampatriumonium Arenawijk in Deurne

Arenawijk in Deurne Illustratie | Wikimedia Commons

AG Vespa heeft een ontwerpoproep gelanceerd voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van het Braempatrimonium van Arenawijk Zuid, naar een ontwerp van Renaat Braem. Ontwerpers kunnen zich kandidaat stellen tot donderdag 1 april om 14 uur. 

Opdracht

De Arenawijk, naar ontwerp van Renaat Braem, werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium een zeer hoge tot uitzonderlijke erfgoedwaarde toegekend.

De zuidrand telt vandaag 141 wooneenheden, veelal in slechte bouwfysische staat. 
AG Vespa wenst het waardevolle Braempatrimonium te valoriseren door over te gaan tot een grondige renovatie. De ambitie is om, door een doordachte reconfiguratie van de huidige woontypologieën, een project te realiseren met een gezinsvriendelijk woningenaanbod dat voldoet aan de hedendaagse woonkwaliteiten.

De opdrachtgever verleent een architectuuropdracht, aangevuld met de nodige deelaspecten zoals stabiliteit, technieken, akoestiek, restauratie en energieprestatieregelgeving.

Naast het ontwerpend luik, omvat de opdracht eveneens het formuleren en uitwerken van een plan van aanpak om de werken gefaseerd uit te voeren.
 

Ontwerpteam

Er wordt van de architect verwacht dat hij een ontwerp maakt dat zowel ontwerpmatig, restauratief als materiaal-technisch kwaliteitsvol is. Het is aangewezen dat een team wordt aangesteld dat kennis heeft van restauratieve aspecten, en deze op een creatieve manier met een vernieuwende, verfrissende insteek kan vertalen. Niet enkel de restauratieve kwaliteiten maar ook de affiniteit voor woonprojecten, modernistisch patrimonium en vernieuwende, frisse input zullen bepalend zijn bij de keuze van het ontwerpteam.

AG Vespa zoekt een ontwerpteam dat de evenwichten tussen al deze verschillende aspecten zo goed mogelijk kan bewaren. Indien men al deze kwaliteiten niet binnen één bureau bezit, kan men zich associëren met een ander team om op die manier complementair te zijn.

Voortgaande op de maatschappelijke rol die AG Vespa als autonoom gemeentebedrijf vervult, wordt ten zeerste aangemoedigd en wenst AG Vespa dat jonge startende bureaus over dezelfde kansen als de gevestigde waarden beschikt om aan deze opdracht te kunnen deelnemen. Hiermee sluit AG Vespa zich aan bij de visie omtrent de toegang tot overheidsopdrachten voor start-ups en KMO’s zoals voorgedragen door de Europese Commissie en de federale overheid.

Gezien de complexiteit van deze opdracht en gezien het feit dat de opdracht niet in percelen kan worden onderverdeeld, is de kans groot dat de krachten van verschillende teams gebundeld moeten worden om een sterker team te bekomen. Dit zal in geen enkel geval als negatief worden beoordeeld. AG Vespa moedigt in dat geval dan ook aan om hierbij creatief op zoek te gaan naar een teamsamenstelling met enerzijds voldoende knowhow en anderzijds verfrissende, innovatieve en vernieuwende ideeën.

Klik hier voor meer info en om in te schrijven. 

GERELATEERDE DOSSIERS