Doorzoek volledige site
18 maart 2021

OPINIE. 'Voorkom een herhaling van de geschiedenis en behoud modernistische architectuur in Hasselt'

Illustratie | Willem Verhaeg

Het nieuws dat het oud Administratief Centrum in Hasselt met de sloop bedreigd wordt, doet heel wat stof opwaaien. Eerder deze maand riepen architecten Jakob Ghijsebrechts en Cente Van Hout van a2o-architecten op deze website op om de sloop van het modernistisch en brutalistisch erfgoed in Hasselt te stoppen. Ook Scale, onafhankelijke werkstudio opgericht door vijf studenten architectuur, sluit zich aan bij dit pleidooi. 

Hasselt heeft het.

Het oud administratief centrum is slechts een onderdeel van de rijke verzameling modernistische gebouwen die Hasselt bevat. Bekende modernistische architecten zoals Huib Hoste, Lucien Kroll en Léon Stynen drukten onder andere hun stempel op Hasselt. Ze boden een antwoord op een economische en demografische schaalvergroting die zich in de naoorlogse periode voordeed. Deze modernistische architecten volgden het principe ‘form follows function’ waarbij zuiverheid van vorm, constructie en het wegvallen van ornament centraal staan. 

Deze brutalistische gebouwen worden jammer genoeg vaak als ‘zielloos’ ervaren. Maar dankzij de functionele en rationele planopbouw worden deze gebouwen als duurzaam aanzien. Ook projecten zoals de generale bank (Jaspers), Z33 (G. Daniëls met uitbreiding van Francesca Torzo), De Bonnefant (A2O) leren ons dat de kwaliteit van die bestaande architectuur inzetbaar is voor een nieuwe functie.

Dit bewijst dat we moeten inspelen op hergebruik van de functionele en ruimtelijke kwaliteiten van deze architectuur om zo afbraak te vermijden.

 

Hasselt had het.

Bij de sloop van het modernistische HBVL-gebouw verdween er in 2016 reeds iconische architectuur. De vooruitstrevende functionaliteit en openheid van dit gebouw was revolutionair voor zijn tijd. De vergeefse oproep van de architectuurwereld voor het behoud van dit erfgoed leidde tot een tabula rasa van de projectsite. 
 

Hasselt, hergebruik het.

Het oud administratief centrum is een herkennings-punt voor elke Hasselaar. Het gebouw kwam twee jaar geleden leeg te staan na een geslaagde tijdelijke invulling van De Serre. Dit stimuleerde de (terechte) bezorgdheid van de architectuurwereld over het behoud en het beheer van Hasselts erfgoed. “Strippen of slopen”, verklaart het stadsbestuur in de recente aankondigingen voor een nieuwe cultuursite in de kern van Hasselt. Er werd reeds een subsidie-aanvraag ingediend bij het fonds voor culturele infrastructuur van de Vlaamse gemeenschap voor 8,5 miljoen euro. Helaas is de kans reëel dat de subsidies zullen gebruikt worden voor de afbraak van dit cultureel patrimonium. Dit zou resulteren in het verlies van belangrijk brutalistisch erfgoed.

Voorkom een herhaling van de geschiedenis en behoud modernistische architectuur. Laat de financiële factor niet bepalend zijn bij deze waardevolle herbestemming tot cultuurhuis.