Doorzoek volledige site
26 maart 2021 | WOUTER POLSPOEL

Robbrecht en Daem en Osar mogen nieuw Jessa Ziekenhuis ontwerpen

Het winnende ontwerp zal nu verder worden geconcretiseerd. Illustratie | Robbrecht en Daem
Illustratie | Robbrecht en Daem

Het team bestaande uit Robbrecht en Daem architecten, Osar, Blauwdruk Stedenbouw, LAMA landscape architects en Tractebel-EngieTransport & Mobility Leuven won de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Het ontwerp, met veel plaats voor groen, is volgens de architecten het resultaat van een hernieuwde zoektocht naar de menselijke schaal van het ziekenhuis.

Architectuur gebruiken om een menselijke schaal te geven aan een ziekenhuis van in totaal 135.000 m²: dat was het uitgangspunt van het ontwerpteam rond Robbrecht en Daem architecten en Osar bij de eerste pennenstreek voor het nieuwe Jessa Ziekenhuis in Hasselt. De architecten maakten daarvoor het duidelijke onderscheid tussen drie verschillende zorgprofielen – lange verblijven, korte verblijven en daghospitalisaties – en gaven die elk een eigen architectuur- en landschapsontwerp op maat, resulterend in de Panoramavleugel, de Parkvleugel en het Medisch Technologisch Centrum.


Wintertuinen

Daarnaast was ook het betrekken van de natuur in het ontwerp een belangrijk criterium voor de architecten. Zo vind je wintertuinen op elke verdieping en kijkt de Panoramavleugel uit op het groen. De Parkvleugel, georganiseerd rond patiotuinen, biedt uitzicht op en toegang tot een intensere, meer stimulerende natuurlijke omgeving en tot een volwaardig bomenpark.


Panoramavleugel deels opgetild

Het ontwerp biedt een goede ontsluiting voor alle verkeersmodi, maar weert gemobiliseerd verkeer doorhéén de site om plaats te bieden aan tal van wandel- en fietsnetwerken die patiënten, werknemers, bezoekers maar ook gewone passanten voldoende ruimte moeten bieden om even te ontspannen in die groene omgeving. Door de Panoramavleugel gedeeltelijk op te tillen, voorzagen de architecten nog extra ruimte om het landschap te integreren in hun ontwerp. Het ontwerp maakt zo als het ware plaats voor open ruimte en wordt een instrument om die te ervaren.

Naast de nieuwe gezondheidscampus maakt ook een naastgelegen terrein, dat wordt ontwikkeld tot bospark, deel uit van het ontwerp. Op korte termijn droomt Jessa ook van een nieuwe fietsverbinding over de Salvatorsite en door Pietelbeek-Zuid waardoor het landschap ten oosten en ten westen van de stad nog beter ontsloten wordt voor de zachte weggebruiker. 


19 ontwerpvoorstellen

Er werden in totaal 19 ontwerpen ingestuurd. Uiteindelijk bleven vijf ontwerpteams in de running en daarvan trekt nu dus het team rond Robbrecht en Daem en Osar aan het langste eind. Opdrachtgever Jessa liet zich in zijn finale keuze bijstaan door de Vlaamse Bouwmeester. De vier teams die het niet haalden zijn: een team bestaande uit  a2o architecten, Studio Paula Viganò en VK Studio, Architects Planners & Designers, een team gevormd door architectenvennootschap ar-te, NU architectuuratelier en Poponcini & Lootens ir architecten bvba, het team met daarin Stéphane Beel Architects, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau, EG, LIST, Sweco Belgium en Vogt Landscape Limited en ten slotte een team bestaande uit KAAN Architecten, LOW architecten en Wiegerinck.

Het ruwe wedstrijdontwerp van het team rond Robbrecht en Daem en Osar zal nu samen met Jessa, de vergunningverlenende overheden – Provincie Limburg en Stad Hasselt – en in samenspraak met de buurtbewoners verder concreet vorm worden gegeven tot een gedragen totaalconcept.

In 2023 gaat de eerste spade in de grond. In 2030 moet het nieuwe Jessa Ziekenhuis volledig operationeel zijn.