Doorzoek volledige site
01 april 2021

Gent vraagt architecten om diversiteit te voorzien in 3D-simulaties

Illustratie | Arnout Fonck

In Gent zal het stadsbestuur voortaan expliciet vragen om aandacht te schenken aan representativiteit en diversiteit van de afgebeelde burgers. In 3D-simulaties, zogenaamde 'renders', is de huidskleur van generieke figuranten nog te vaak wit en er komen te weinig mensen met een beperking in beeld. De kwestie werd begin maart ook aangekaart in een artikel in De Standaard. "Veel ontwerpbureaus hebben nog niet de reflex om na te denken over wie in een bepaalde buurt woont of werkt, en die maatschappelijke diversiteit goed in de visualisaties weer te geven. Terwijl het toch een automatisme zou mogen worden om de maatschappij te ­tonen zoals die nu eenmaal is", liet Gents stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele daar optekenen. 

Om toekomstige bouwwerken en infrastructuurwerken te visualiseren maken architectenbureaus gebruik van 3D-simulaties en sjablonen om meubilair en personen te illustreren. Dat viel ook gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke (Vooruit) op, die tijdens de Gentse gemeenteraad dinsdag ook een beeld van de plannen voor de Dampoort voorlegt.

Schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) vindt dat het nodig is dat de beelden representatief zijn voor de bevolking van onze stad. "Dat betekent niet enkel aandacht voor herkomst of kleur, maar dat we aandacht moeten hebben voor de brede diversiteit. Dus ook voor mensen met een beperking, met verschillende levensbeschouwingen, voor m/v/x, voor socio-economische status, leeftijd, enzovoort", klinkt het.

Er zal werk gemaakt worden van een stadsbrede richtlijn voor ontwerpbureaus.