Doorzoek volledige site
01 april 2021

Net Niet: 'Jessa, omarmend, verbindend, verbonden' van Stéphane Beel Architects, EGM architecten, Sweco, List, Vogt en Daidalos Peutz

Entreeplein met luifel naar onthaal en consultatiegebouw Illustratie | SBA-EGM
Inpandig terras van oncologieafdeling, met zicht op park en revalidatiegebouw Illustratie | SBA-EGM
Zicht vanuit het park op het restaurant en het daghospitaal Illustratie | SBA-EGM
Zicht in de zorgboulevard Illustratie | SBA-EGM

Vorige week raakte bekend dat het team bestaande uit Robbrecht en Daem architectenOsarBlauwdruk StedenbouwLAMA landscape architects en Tractebel-Engie – Transport & Mobility Leuven de ontwerpwedstrijd heeft gewonnen voor het nieuwe Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Bij elke ontwerpwedstrijd zijn er helaas ook verliezers die het net niet gehaald hebben. Zonde van de tijd en de creativiteit die daarin kroop. Om deze ontwerpen toch de aandacht te geven die ze verdienen, vroeg architectura.be aan de andere andere teams die de selectie van de Open Oproep voor het Jessa Ziekenhuis haalden, om hun ontwerp hier voor te stellen. Stéphane Beel Architects en EGM architecten sloegen de handen in elkaar met Sweco (projectmanagement, masterplanning en stedenbouw, mobiliteit, technieken, energie en klimaat, stabiliteit), List (masterplanning en stedenbouw), Vogt (landschap en omgeving), en Daidalos Peutz (bouwfysica akoestiek) voor een masterplan dat inzet op verbinding. 

Wat zijn de krijtlijnen van uw ontwerp?

“Jessa, omarmend, verbindend, verbonden”
Het masterplan voor het Jessa-hospitaal verbindt. Stedelijke fragmenten tussen infrastructuur worden verbonden door het hospitaal en het landschap, stedelijk en natuurlijk. Het hospitaal wordt stad en creëert stad. Landschap, open en gedifferentieerd, creëert ruimte voor gebruikers en voor de omgeving. Structuren en ruimtes met potenties voor een brede waaier aan gebruikers, niet enkel binnen de site. Een structuur en strategie die inspeelt op noden in verandering. Het masterplan creëert een helder raamwerk voor de stad, het projectgebied en het hospitaal. Het is een raamwerk met grote structuren die gedifferentieerd worden en ook ruimte laten voor toekomstige invullingen. Het landschapspark en de publieke ruimte zijn ontworpen als ontmoetingsruimtes, niet tot in het detail geprogrammeerd, zodat een eigen, veranderende invulling mogelijk is. Het openbaar domein speelt door zijn schaal ook een essentiële rol in het beperken van verharde oppervlakte (waterbergend vermogen), het vermijden van het hitte-eiland effect en de opvang op de site van door het project gegenereerde grondverzet. Het hospitaal, zowel het stedenbouwkundige als architecturale concept, zijn bedacht om verandering in het zorglandschap op te vangen. Het is een robuuste en flexibele ruggengraat die toelaat verder te groeien of juist te krimpen, zonder aan functionele en ruimtelijke kwaliteit in te boeten. De mogelijkheid om tijdelijk of permanent een andere invulling te geven en te krijgen, is de basisopzet geweest om zowel de site als het hospitaal in eerste instantie als een stedenbouwkundige opdracht te zien; bouwen aan een stad als een metabolisme met een eigen, niet altijd voorspelbare levenscyclus.

 

Waarom had julie ontwerp het verdiend om geselecteerd te worden?

Het voorstel verzoende de hoge technische eisen en ambities met ruimtelijkheid, belevingskwaliteit en welbehagen. Organisatorische en emotionele functionaliteiten werken samen, met het geruststellende van beide. Deze twee functionaliteiten staan mekaar niet in de weg. Op de organisatorische functionaliteit binden we nergens in. Het is een evidentie. Die evidentie, de perfect functionerende organisatie, wordt aangevuld met een even belangrijke maar in ziekenhuizen vaak ontbrekende emotionele functionaliteit. Aspecten als een in de architectuur vervatte evidente way-finding, daglichttoetreding, intimiteit, geborgenheid en beleving van de natuur zijn even belangrijk als het beheersen van de stromen, managen van processen en hygiënische detaillering. Het hospitaal functioneert op een natuurlijke wijze als een geoliede machine, en doet dat op een uiterst menselijke manier.


Kunnen jullie zich vinden in het winnend ontwerp?

Wij hebben momenteel geen kennis van het winnend voorstel waardoor we deze vraag niet kunnen beantwoorden.