Doorzoek volledige site
06 april 2021

Stadsatelier Oostende zoekt nieuwe leden

Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door de stad Oostende om de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken en te stimuleren. Het bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten de schepen van Ruimtelijke Ordening. Samen werken ze aan een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad. Het Stadsatelier Oostende wordt nu opnieuw samengesteld. De zes leden zijn onafhankelijke deskundigen en komen minstens eenmaal per maand fysiek samen. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot eind april. 

Alle voorwaarden kan je hier bekijken.