Doorzoek volledige site
13 april 2021

Innovatieve oplossing voor de buffering van 1,25 miljoen liter hemelwater

Illustratie | © Deschacht Plastics

Hoe evacueer je 1.250.000 liter hemelwater op een manier die de goedkeuring wegdraagt van de Vlaamse overheid? Anders gezegd, hoe verhinder je dat al dat water rechtstreeks in onze waterlopen terechtkomt en verloren gaat voor de grondwaterstand? Deprez Construct ging op zoek naar een vooruitstrevende oplossing en vond die bij Deschacht en Tubao. Het Kortrijkse architecten- en ingenieursbureau DBG – D’hondt Beyens Goesaert, begeleidde het bouwproject.

Een duurzame omgang met zoetwater is aan de orde van de dag. Sinds 2013 is in Vlaanderen de afvoer van hemelwater strikt geregeld en via initiatieven als VLARIO en recent nog Blue Deal maakt de Vlaamse overheid particulieren en ondernemers bewust rond de problematiek van droogte en lage grondwaterstanden. Als specialist op het gebied van riolering en gecontroleerde waterafvoer zet Deschacht voluit in op innovatieve oplossingen, zoals het aanleggen van waterbuffers met de grote gegalvaniseerde stalen buizen van Tubao. Dit alternatief voor betonnen kelders begint almaar meer bouwheren te overtuigen, zo ook Deprez Construct te Kortemark.

 

Ruim een miljoen liter water bufferen

Deprez Construct ontwikkelt machines en transportbanden om de goederenflow in productiebedrijven te optimaliseren. Het bedrijf voert momenteel een grootscheeps renovatie- en uitbreidingsplan uit, waarbij bestaande loodsen gesloopt en nieuwe opgericht worden.

Het plan krijgt zijn beslag in verschillende fasen, maar tegen het najaar van 2021 zullen op een terrein van 6 hectare vier bijkomende hallen verrijzen, wat de totale oppervlakte op 17.000m² gebouwen zal brengen. Voeg daar de nodige verharding bij en het is duidelijk dat je hier de opvang en afvoer van hemelwater niet kunt afhandelen met een regenputje. 

Deprez en de aannemer gingen met Deschacht in zee voor de volledige riolering en uiteindelijk ook voor de buffering van de naar schatting 1,25 miljoen liter hemelwater die van die immense dakoppervlakken zullen stromen.

 

Ribwall en Tubao

Jeroen Deprez, Operations Manager: “Voor de riolering levert Deschacht Ribwall buizen van 500 en 600 mm doorsnee. Dat zijn polypropyleenbuizen met een gladde binnenwand en geribbeld aan de buitenkant. Onze architect heeft terzake het plan getekend en de materialen voorgeschreven.

De wettelijk verplichte buffer met vertraagde afvoer van al dat hemelwater was een ander paar mouwen, temeer omdat we proactief rekening hielden met de toekomst. De hemelwaterbuffer is voldoende groot voorzien om alle mogelijke uitbreidingen in de toekomst op te vangen.

Van de kosten voor het aanleggen van een betonnen kelder vielen we eerlijk gezegd achterover. Ook het alternatief met een open buffersleuf zagen we om praktische redenen niet zo zitten – een ondergrondse oplossing was voor ons een vereiste.

Toevallig las ik in een vakblad over Tubao. Na een werfbezoek te Deinze en een bezichtiging van de fabriek was ik overtuigd. Voor ons was de snelle plaatsing weliswaar meegenomen, maar het was toch vooral het kostenplaatje dat de doorslag gaf. Zeker als je de sterk verminderde grondafvoer mee in rekening neemt, want die werd zowat gehalveerd ten opzichte van de klassieke oplossingen.”

Concreet werd door B.P.V. Grondwerken uit Kortemark een bouwput gegraven van 100 bij 8 meter en 4 meter diep. Daarin werden twee Tubao buizen van 3 meter doorsnee naast elkaar gelegd, één van 100 meter lang en één van 80 meter. Samen goed voor 1.250 m³. De installatie van de buizen heeft niet meer dan een dag in beslag genomen.

 

Eerste kennismaking met Tubao

“Deze oplossing met de gegalvaniseerde buizen van Tubao was ons nog niet bekend, het was dus een eerste kennismaking”, vertellen ir.-architecten Dries Goesaert en Bruno D’hondt van het Kortrijkse architecten- en ingenieursbureau DBG – D’hondt Beyens Goesaert, die het bouwproject begeleiden.

“Voor dit soort buffers schrijven we normaal een waterdichte betonnen kuip voor, want voor infiltratiebakken is het vereiste volume veel te groot. Technisch gezien is het een mooie oplossing en we hebben het plan van aanleg dat werd aangeleverd, na enige optimalisering door ons, dan ook aanvaard. Deze buizen bieden heel wat voordelen. Ze zijn compact, kunnen op diepte worden geïnstalleerd en vragen minder grondverzet en -afvoer dan een traditionele kuip. De eigenlijke plaatsing neemt niet meer dan een dag in beslag en de aanwezigheid van mangaten maakt ze heel onderhoudsvriendelijk. Voeg daar een competitieve kostprijs bij en het is duidelijk dat die Tubao buizen een valabel alternatief zijn dat we zeker in het achterhoofd houden voor dergelijke grote projecten in de toekomst.”